Existují mimozemšťané v létajících objektech (UFO)?

Existují mimozemšťané a neidentifikované létající objekty (UFO)? Dochází k únosům do UFO? Jaká je pravda o mimozemšťanech? Křesťanství a UFO, jde to k sobě?

Mimozemšťané mají být mimořádně inteligentní bytosti, které mají původ mimo Zemi. Má jít o bytosti, které vznikli bez biblického Boha. Tyto bytosti se mají dopravovat pomocí neidentifikovaných létajících předmětů (UFO), které mohou mít různé tvary. Nejčastěji je řeč o tzv. létajících talířích. Někteří lidé věří, že tito mimozemšťané už prý dávno žijí s námi na Zemi, jen je nevidíme. Neuvěřitelné je, že sama NASA teorie o těchto bytostech podporuje. Po celém světě existuje mnoho ufoklubů, jejíž členové věnují mnoho času zkoumání UFO.

Teorie o výše uvedených bytostech má původ už ve starověku. Různí bohové byli prezentováni jako poslové nebes, přebývali v korábech na nebeské klenbě, tvořili hvězdy nebo mezi nimi cestovali. Byli nesmrtelní, dokázali ničit světy a stejně tak světy tvořit.

Existují mimozemšťané, UFO?
Existence mimozemských bytostí v UFO, je velký ďáblův podvod! Jak je možné, že UFO už vidělo mnoho lidí po celém světě? UFO zná mnoho lidí z videí na Youtube. Jedná se o videa, která jsou falešná (byla vytvořena člověkem nebo samotnou NASA). Pokud jsou některá videa „pravá“, byla natočena iluze, kterou vytvořil nečistý duch (démon).

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2.Korintským 11,14-15

Závažné je, že sama NASA podporuje teorii o mimozemšťanech a UFO! Dílo zkázy (manipulace) dokonává učení filozofie a věda. Nejeden vědec nepochybuje o existenci bytostí, které nestvořil Bůh! Dokonalost podvodu dodává channeling, kdy lidé komunikují s údajnými mimozemskými bytostmi, dochází k údajným únosům do UFO apod. Během channelingu lidé komunikují s démony (stejně jako např. při spiritismu)!

Informační zahlcení jako nástroj k manipulaci
Ďábel sází na informační zahlcení, kdy jsou lidem masivně podsunovány podvodné informace ohledně mimozemšťanů a UFO. Nadměrný příjem informací, které člověk není schopen racionálně zpracovat na poznatky, působí chaos v lidské mysli. Informační zahlcení narušuje proces: informace -> znalosti. A také způsobuje informační stres! V situacích, kdy je člověk zahlcen velkým množstvím informací, především redundantních či nerelevantních informací, dochází k tomu, že nedokáže rozlišit podstatné informace od nadbytečných a není schopen rychlého racionálního rozhodnutí. Často také dochází k laxnosti, ke stresu, únavě, roztržitosti atd.

Nebezpečí víry v mimozemšťany spojených s UFO
Proč je pro ďábla důležité, aby lidé věřili v existenci mimozemšťanů, které nestvořil Bůh? Ďábel lidem nalhává, že tento svět vznikl bez příčiny – bez Boha. Proto vymyslel teorii velkého třesku a evoluci. Teorii velkého třesku podporuje část katolíků (včetně papeže), protože za „otce“ této teorie je považován římskokatolický kněz, jezuita a astronom Georges Lemaître (1894-1966). Papež a část katolíků věří i v evoluční teorii. Víra v mimozemšťany, které nestvořil Bůh, je pro ďábla důležitá, protože popírá Boha Stvořitele. Víra v mimozemšťany, UFO má podle ďábla nahradit víru v Boha. Lidé totiž mají potřebu něčemu věřit. Podvodné teorie o mimozemšťanech a UFO, mají za úkol popírat existenci biblického Boha a Nebe.

Víra v UFO vyvolává strach, obavy
Filmy nám prezentují mimozemšťany jako agresivní bytosti, které mají vyspělou techniku, která má možnost zničit celé lidstvo. Díky tomuto pohledu (sugesci) má mnoho dnešních lidí strach z  těchto bytostí. Strach je velmi mocná ďáblova zbraň proti lidem. Ďáblova taktika je, prostřednictvím víry v mimozemšťany a UFO, v lidech vybudovat strach, obavy z budoucnosti. Pro ďábla je ideální, když má člověk strach. Kdo má strach je lépe ovladatelný, manipulovatelný! Pokud něco vyvolává strach, je to od ďábla. Proto je víra v Boha neslučitelná s vírou v mimozemšťany spojených s UFO. Křesťan by neměl prožívat strachy, ale Boží pokoj, který jen nám dán skrze Ducha Svatého.

„Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
Bible 21, 1. Petr 3,14

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle.“
Bible 21, Koloským 3,15

Závěr
Soustavné předkládání lží o mimozemšťanech v létající talířích (UFO), je ďáblova taktika pro oklamání lidstva. Díky mnohokrát opakované lži (stokrát opakovaná lež se stává pravdou), dnešní lidé věří v existenci mimozemšťanů v létajících strojích. Je neuvěřitelné, že dnešní lidé absolutně věří informacím, které jim předkládají média a věda. To je opak toho, co nás učí Bible! Ve vědě se prezentuje mnoho démonských nauk!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21-22

Pravda je taková, že mnoho dnešních lidí žije v uměle udržovaném klamu. Lidé jsou masivně hypnotizováni televizí, médii, internetem, hudbou… Díky tomu víra v mimozemšťany a UFO sílí. Dokonce i u někteří křesťané mají víru v mimozemšťany létajících v UFO! Křesťan by měl žít v pravdě, ne ve lži.

“Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.”
Bible 21, Přísloví 12,22

Vypni televizi, internet, mobil a čti Bibli. Jdi do stvoření! Jdi do „pokojíku“ a buduj vztah s Bohem. Když se Ježíš modlil k Bohu, odcházel na pustá místa.

„Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.“
Bible 21, Římanům 1,19-20

„Zpráva o něm se ale šířila stále více a lidé se scházeli v ohromných zástupech, aby ho slyšeli a byli od něj uzdraveni ze svých nemocí. On pak odcházel do pustin a modlil se.“
Bible 21, Lukáš 5,15-16