Víra v mimozemšťany. Únosy lidí mimozemšťany

Lidem je dlouhodobě a sugestivně vnucována víra v mimozemšťany – v bytosti mimozemského původu, které mají tajně navštěvovat Zemi v UFO (UFO je zkratka pro neidentifikovaný létající předmět). Pokud vám někdo říká dostatečně dlouhou dobu lež, dojde k tomu, že přestanete věřit sami sobě a budete považovat tuto lež za pravdu. Satanovo heslo zní: STOKRÁT OPAKOVANÁ LEŽ SE STÁVÁ PRAVDOU. Víra v mimozemšťany je lidem vnucována informačním zahlcením přes média, na internetu atd. Vidíme to všichni. Ďábel tento podvod zákeřně zahrnul i do vědy, kde vidíme mnoho démonského učení, kterému mnoho dnešních lidí bezmezně důvěřuje. Výsledkem je to, že mnoho lidí na mimozemšťany věří. Velký podíl na tom také mají spolky typu NASA, ESA a Roskosmos, které lidem dávají falešné vize a falešnou představu o tom, jak to vypadá nahoře. Tyto agentury tvoří ďáblův spolek, který účelně vytváří a šíří podvodné fotografie a videa s mimozemšťany, UFO.

Únosy do UFO
Aby byl podvod dokonalý, ďábel vymyslel únosy do UFO. Jde o zážitek člověka o únosu bytostmi jiného než lidského původu. Během únosu jsou lidé údajně podrobeni fyzickému a psychologickému experimentování. Mnozí shodně vypovídají, že šlo o vynucenou lékařskou prohlídky s důrazem na rozmnožovací soustavu člověka. Někteří z nich hovoří o mimozemských implantátech, které jim experimentující mimozemšťan vpravil do těla. Problém je prý v tom, že tyto implantáty jsou ze zvláštního (mimozemského) materiálu, proto není možné zjistit jejich přítomnost (např. rentgenem). Zprávy o únosech jsou zaznamenávány po celém světě.

Únosy do UFO jsou často lidský podvod (výmysl), sugesce (někteří lidé si vsugerují tyto zážitky). Někteří lidé se takto chtějí zviditelnit, vydělávat na údajných zážitcích. Proto je velkou část těchto zpráv nutné brát s velikou rezervou a nadhledem a nelze je považovat za věrohodné. Je pravda, že někteří lidé mohou toto prožívat, to je důsledek démonického působení (démonické vidění, channeling). Často je to důsledek meditace a cvičení jógy, kdy se člověk dobrovolně otevírá démonům (zve je do svého života).

Mimozemšťané neexistují!
Mimozemšťané, kteří mají tajně navštěvovat Zemi v UFO a unášet lidi, neexistují. Jde o ďáblův podvod! Ta vidění, videa na Youtube, jsou falešná. Buďto jde o člověkem vytvořené video, nebo se jedná o iluzi, kterou vytvořil démon.

Někteří lidé tvrdí, že přímo komunikují s mimozemšťany – channeling. Opět jde o podvod démonů. Takový člověk nekomunikuje s mimozemšťany, ale s démony.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2.Korintským 11,14-15

Může věřit křesťan v mimozemšťany?
Víra v Boha je neslučitelná s vírou v mimozemšťany spojených s UFO. Pokud křesťan věří v mimozemské bytosti v UFO, žije v podvodu. Tito křesťané jsou snadná kořist pro ďábla a jeho démony.

Závěr
Dnešní lidé jsou systematicky obelháváni a manipulováni politiky, médii, vědou, školským systémem atd. Dnešní lidé  žijí tu největší lež, jaká je vůbec možná. Ďábel lstivě sází na informační zahlcení, kdy jsou lidem masivně podsunovány podvodné informace ohledně mimozemšťanů a UFO. Nadměrný příjem informací, které člověk není schopen racionálně zpracovat na poznatky, působí chaos v lidské mysli. Informační zahlcení narušuje proces: informace -> znalosti. A také způsobuje informační stres! V situacích, kdy je člověk zahlcen velkým množstvím informací, především redundantních či nerelevantních informací, dochází k tomu, že nedokáže rozlišit podstatné informace od nadbytečných a není schopen rychlého racionálního rozhodnutí. Často také dochází k laxnosti, ke stresu, únavě, roztržitosti atd. Důsledkem informačního zahlcení lidé věří, že poletí na Mars a dál, že existují tajemné planety… Mnoho dnešních lidí, na základě podvodu, démonického vlivu a sugesce, věří v okultismus (jasnovidectví, homeopatieakupunkturaproutkaření atd.), mají víru v mimozemšťany, v astrální bytosti, věří v různé energie  a další nesmysly, které jsou spojené s démony. Co většina lidí odmítá, je biblický Bůh, který to tady všechno stvořil a udržuje. Většina lidí má různé bohy (mimozemšťany, mobily, peníze atd.), což lze považovat za vzpouru proti Bohu. Pokud začnete mluvit o Bohu, většina lidí vás odmítne. Taková je skutečnost. Ďábel se snaží všemi dostupnými prostředky odpoutat lidi od Pravdy – Ježíše Krista.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

“Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.”
Bible 21, Jan 8,32

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Bible 21, 2.Petr 2,18-19