Kruhy v obilí

Jak vznikají kruhy v obilí? Kdo kruhy v obilí vytváří? Mimozešťané v UFO? Je v těchto obrazcích ukryt vzkaz pro lidstvo?

Kruhy v obilí
Kruhy v obilí neboli agrosymboly jsou geometrické obrazce, které jsou nejčastěji tvořené polehnutými zemědělskými plodinami. Tyto plodiny nenesou známky výraznějšího poškození (sečení apod.). Ojediněle se tyto obrazce nachází ve sněhu, ledu a písku. První záznamy o kruzích v obilí se objevují už v 17. století. Kruhy v obilí jsou úzce spjaty s mimozemšťany v UFO (UFO – neidentifikované objekty, tzv. „létající talíře“), kteří tajně navštěvující Zemi. Někdo říká, že v těchto obrazcích jsou ukryté vzkazy pro lidstvo (mají skrytý význam). Jiní tvrdí, že to jsou stopy po přistávacích modulech.

Kruhy v obilí

Kdo/co vytváří kruhy v obilí?
V některých případech jde o tzv. „šlapače“ (lidi), kteří tyto geometrické obrazce vytvářejí. Některé obrazce jsou však tak rozsáhlé a dosahují ohromující geometrické dokonalosti, že je nemožné, aby je vytvořil člověk během krátké doby (často v noci) a bez povšimnutí okolí. Doslova lze říct, že jde o nadlidský výkon. Doposud největší objevený kruh v obilí byl objeven ve Velké Británii, měl v průměru 240 metrů, byl tvořen 409 kruhy a pokrýval oblast 90.000 m2 plochy. Zvláštní je, že u těchto „dokonalých“ obrazců jsou stébla rostlin ohnuta netypickým způsobem, někdy jsou vzájemně propletena tak, že by to člověk vytvořil jen s velkou komplikovaností. Nejpozoruhodnější však je to, že na rostlinách jsou zřetelné bio-fyzikální odchylky, které nemohou vzniknout, pokud by s nimi manipuloval člověk. Podle oficiálních laboratorních průzkumů tyto rostliny vykazují zasažení vysofrekvenčním zářením (jsou spálené pouze zevnitř). Rostliny mají viditelné netypické prasklinky, jakoby je někdo dal do zapnuté mikrovlnné trouby. Díky tomu se někteří lidé domnívají, že tyto záhadné obrazce vytvářejí mimozemské civilizace v UFO. Část vědců si tento jev vysvětluje tak, že je může vytvářet nějaká přírodní síla, která se takovým způsobem projevuje. Myslí tím snad bohyni Země Gaiu (tzv. Matku přírodu)?

Zmíněné geometrické obrazce zobrazují okultní symboliku, keltskou symboliku, galaxie s centrálním prvkem, fraktálové obrazce, symetrické designy… Není pochyb o tom, že za vytvořením těchto obrazců stojí něco velmi inteligentního. Stojí za tím něco nebo někdo, co má velmi vyspělou techniku nebo nadpřirozené schopnosti. Ani se nevidím, že si někteří lidé myslí, že ty obrazce vytváří mimozemské bytosti v UFO. Pravda je však ta, že zmíněné obrazce vytvářejí démonické bytosti (démoni, nečistí duchové), které se s oblibou maskují za mimozemšťany v UFO. Pohybující se „létající talíře“ na obloze, to je dílo démonů. Jde o světelné iluze. Podobné je to s únosy lidí do UFO. Všímám si, že před pár desítkami let kruhům v obilí vévodila keltská symbolika, dneska z velké části vidíme složité fraktálové obrazce, symetrické designy apod. Démoni se přizpůsobují době. Na druhou stranu, díky kruhům v obilí lidi vidí, že nadpřirozeno či snad duchovní svět, existuje. Lidi však v nadpřirozenu či tajemnu více vidí to zlé – ďábla a jeho démony, ne k Boha a Nebe.

Závěr
Za některými kruhy v obilí stojí tzv. „šlapači“, kteří vytvářejí geometrické obrazce lidskou silou. Tito lidé spíše vytvářejí jednoduché a nedokonalé obrazce. Co se týče rozsáhlých, geometricky náročných obrazců, které jsou vytvářeny vysofrekvenčním zářením, ty jsou dílem démonů, kteří mají mnohem vyspělejší schopnosti (nejen kognitivní) než lidé. Proč to démoni dělají? Zlomyslní démoni chtějí lidi klamat, chtějí lidem zastínit Boha. Také chtějí být středem pozornosti, těší je, když jsou uctíváni. Velkým cílem démonů je člověka tzv. posednout (posedlost démonem). Posedlost démonem se může projevovat mnoha způsoby, velmi často se projevuje závislostí a fascinací něčím, za čím stojí démoni (kruhy v obilí, jóga, modlitby k andělům, falešné křesťanské učení…).