Existují reptiliáni? Vládnou reptiliáni světu?

Jsou reptiliáni skuteční a opravdu řídí svět? Mají reptiliáni podobu lidí? Existují reptiliáni nebo je to pouze výmysl? 

Světská teorie o reptiliánech
Reptiliáni mají být mimozemské bytosti, které vypadají jako plazi. Reptiliáni jsou podle této teorie mezi námi a vládnou světu. Jejich hlavním cílem je totální zotročení lidstva. Svět mají ovládat skrze své utajované společenství, ve kterém najdete prezidenty, politiky, královské rodiny a další vysoko postavené lidi. Reptiliáni mají provádět bolestivé experimenty na lidech, dokonce prý došlo ke křížení mezi lidmi. Reptiliáni se údajně dokáží napojit na lidskou mysl a ovládnout ji. Na první pohled prý mohou vypadat jako lidi, protože používají maskování vzhledu (shapeshifting). Vše je prý o vnímání frekvencí – lidé nevidí pravou realitu. Existují záběry, která mají ukazovat reptiliány během selhání maskovací techniky. Na záběrech se zdá, jako by člověk v pozadí měl „hadí oči“.

Fiktivní postavy reptiliánů

Pseudo-křesťanská teorie o reptiliánech
I někteří křesťani mají svou teorii o reptiliánech. Podlé této teorie jsou reptiliáni, kteří vlastně žádnými reptiliány nejsou, hybridní potomstvo padlých andělů a lidských žen (Nefilim). Tato teorie jednoznačně spadá pod „křesťanský adrenalin“ (někteří křesťani mají potřebu víru mixovat s něčím mimořádně vzrušujícím). Je potřeba si uvědomit, že primárním posláním Církve je kázat evangelium, křtít obrácené lidi, ne sestavovat nějaké pochybné teorie, které zjevně pocházejí od démonů (je to učení démonů). Syn Boží, věhlasný muž (Nefilim), z šesté kapitly Genesis, není démonská bytost včetně sexuality a schopnosti reprodukce.

Doporučený článek k prostudování: Nefilim – potomci padlých andělů

Pravda o reptiliánech
Žádné mimozemské bytosti, které se maskují za lidi a ovládají lidstvo, neexistují. Žádné vzdálené světy nemohou existovat, protože Bůh stvořil pouze Nebe a Zemi (Genesis 1,1).

Neexistují ani „křesťanští reptiliáni“ v podobě Nefilim.

Jak vysvětlit „hadí oči“ na těch záběrech? Údajné reptiliánské entity vystupují na videích z Ruska, Ukrajiny, Ameriky, Afriky a dalších zemí. Na těchto videích vystupují známé osobnosti – zpěváci a zpěvačky, reportéři, prezidenti, politici… Často se jedná o přímé televizní přenosy, takže úprava záběrů je nepravděpodobná. Na jednom takovém videu je i zpěvačka Lady Gaga, o které jsem psal už v roce 2017 (že je pod mocí ďábla). Když jsem zmíněné záběry viděl, neshledal jsem na nich nic zvláštního ani zarážejícího. Několikrát jsem totiž „hadí oči“ u lidí viděl. Bylo to během vymítání démonů i v běžném životě. Během biblického vymítání démonů se mohou oči člověka zbarvit do tmavé barvy, mohou vypadat jako „hadí oči“ apod. Vysvětlení „hadích očí“ je tedy takové, že se démon v člověku projevuje (posedlost démonem). Tím rozhodně nechci říct, že zdémonizovaného člověka poznáte jenom podle „hadích očí“. Démonické obsazení člověka může mít mnoho podob, stejně tak démonické projevy mohou být různé.

Doporučený článek k prostudování: Posedlost démonem

David Icke – šiřitel podvodu o reptiliánech
V souvislosti s reptiliány, pozor na učení Davida Ickeho! Icke v mnohém odhaluje pravdu (současný podvodný finanční systém atd.), zároveň ale lidi zavádí do obrovských lží – k mimozemšťanům (archontům, reptiliánům a dalším smyšleným bytostem), k uctívání božstva… Oblíbená satanova taktika je, dát člověku velkou část pravdy a vsunout do ní jednu obrovskou lež. Sám Icke tvrdí, že se o své „vyvolenosti“ dozvěděl od okultistky, plus prodělal osvícení někde na pohřebišti. K tomu není potřeba nic dodávat.

Shrnutí
Žádní reptiliáni neexistují. Neexistují žádné mimozemské bytosti, kteří jsou v politice atd. Křesťanská teorie o „reptiliánech“ je též falešná.

Nenechte se klamat od lidí, kteří slouží démonům. Falešné teorie o reptiliánech nevěřícím lidem i křesťanům oddalují Boha a vedou je ke strachu (světu vládnou reptiliáni, démonské bytosti, to vede ke strachu). To ďáblův cíl! Ďábel chce, aby křesťan nežil vírou, ale strachem. Ďábel moc dobře ví, že člověk, kteří do má strach, je lépe ovladatelný, manipulovatelný a je Bohu vzdálen.

Doporučené kázání k prostudování: Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy

Nemějte strach, spoléhejte se na Ježíše, na Boží slovo (studujte různé překlady). Myslete na to, že křesťané se nemají bát světa, protože mají na své straně toho Silnějšího, který nad vším! Bůh Ježíš Kristus je nad vším zlem (zlo mu je podřízeno). Amen.

„Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“ a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.“
Bible 21, Efeským 1, 20-23

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible 21, Jakub 2,19