Existují reptiliáni? Vládnou reptiliáni světu?

Jsou reptiliáni skuteční a opravdu řídí svět? Mají reptiliáni podobu lidí? Existují reptiliáni nebo je to pouze výmysl? 

Teorie o reptiliánech
Reptiliáni mají být mimozemské bytosti, které vypadají jako plazi. Reptiliáni jsou podle této teorie mezi námi a vládnou světu. Jejich hlavním cílem je totální zotročení lidstva. Svět mají ovládat skrze své utajované společenství, ve kterém najdete prezidenty, politiky, královské rodiny a další vysoko postavené lidi. Reptiliáni mají provádět bolestivé experimenty na lidech, dokonce prý došlo ke křížení mezi lidmi. Reptiliáni se údajně dokáží napojit na lidskou mysl a ovládnout ji. Na první pohled prý mohou vypadat jako lidi, protože používají maskování vzhledu (shapeshifting). Vše je prý o vnímání frekvencí – lidé nevidí pravou realitu. Existují záběry, která mají ukazovat reptiliány během selhání maskovací techniky. Na záběrech se zdá, jako by člověk v pozadí měl „hadí oči“.

Fiktivní postavy reptiliánů

Pravda o reptiliánech
Žádné mimozemské bytosti, které se maskují za lidi a ovládají lidstvo, neexistují. Žádné vzdálené světy nemohou existovat, protože Bůh stvořil pouze Nebe a Zemi (Genesis 1,1). Toto by měl každý křesťan brát vírou.

Jak vysvětlit „hadí oči“ na těch záběrech? Údajné reptiliánské entity vystupují na videích z Ruska, Ukrajiny, Ameriky, Afriky a dalších zemí. Na těchto videích vystupují známé osobnosti – zpěváci a zpěvačky, reportéři, prezidenti, politici… Často se jedná o přímé televizní přenosy, takže úprava záběrů je nepravděpodobná. Na jednom takovém videu je i zpěvačka Lady Gaga, o které jsem psal už v roce 2017 (že je pod velkou mocí ďábla). Když jsem zmíněné záběry viděl, neshledal jsem na nich nic zvláštního ani zarážejícího. Několikrát jsem totiž „hadí oči“ u lidí viděl. Bylo to během vymítání démonů i v běžném životě. Během biblického vymítání démonů se mohou oči člověka zbarvit do tmavé barvy, mohou vypadat jako „hadí oči“ apod. Vysvětlení „hadích očí“ je tedy takové, že se démon v člověku projevuje (démonické obsazení člověka). Tím rozhodně nechci říct, že zdémonizovaného člověka poznáte jenom podle „hadích očí“. Démonické obsazení člověka může mít mnoho podob, stejně tak démonické projevy mohou být různé (více článek Jak rozpoznat démonické obsazení?). Démonické obsazení zmíněných osobností je často důsledek praktikování okultismu a satanismu. Praktikování okultismu a satanismu je politických kruzích apod. běžné.

Šiřitel podvodu o reptiliánech
V souvislosti s reptiliány, pozor na učení Davida Ickeho! Icke v mnohém odhaluje pravdu (současný podvodný finanční systém atd.), zároveň ale lidi zavádí do obrovských lží – k mimozemšťanům (archontům, reptiliánům a dalším smyšleným bytostem), k uctívání božstva, k démonům… Oblíbená satanova taktika je, dát člověku velkou část pravdy a vsunout do ní jednu obrovskou lež. Sám Icke tvrdí, že se o své „vyvolenosti“ dozvěděl od okultistky plus prodělal osvícení někde na pohřebišti. K tomu není potřeba nic dodávat.

Shrnutí
Žádní reptiliáni neexistují. Neexistují žádné mimozemské bytosti v UFO. Pokud vysloveně nejde o lidských podvod (např. NASA ve velkém rozsahu šíří tyto podvody), často to jsou démoni, kdo se maskuje za mimozemšťany (mohou vytvořit světelnou iluzi apod.). Neexistuje ani nikdy neexistovalo žádné hybridní potomstvo padlých andělů a lidských žen (Nefilim) – Nefilim – potomci padlých andělů (démonů)?.

Nenechte se klamat od lidí, od démonů… Falešné teorie o reptiliánech (mimozemšťanech) oddalují Boha někam do dalekého prostoru. To ďáblův cíl! Bible nám říká, že Bůh (Nebe) je nám blízko. Falešné teorie o mimozemšťanech, kteří tajně navštěvují Zemi, vedou lidi do strachu. Vyvolat v lidech strach, to je velký ďáblův cíl. Kdo má strach, je lépe ovladatelný. Nemějte strach, spoléhejte se na Ježíše, na Boží slovo. Myslete na to, že křesťané se nemají bát světa, protože mají na své straně toho silnějšího, který nad vším! Bůh Ježíš Kristus je nad vším zlem (zlo mu je podřízeno). Amen.

„Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“ a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.“
Bible 21, Efeským 1, 20-23

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible 21, Jakub 2,19