Skrývá americká vláda důkazy o UFO a mimozemšťanech?

Řada dnešních lidí se domnívá, že americká vláda skrývá důkazy o UFO a mimozemšťanech. Internet je doslova zaplaven různými články na toto téma:

Mrtví mimozemšťané a UFO přímo na Zemi?
„Mimozemšťané existují a vláda má důkazy.“ UFO prý americké vojáky i zranilo
Něco tam nahoře je. Americká vláda skrývá důkazy o UFO a mimozemšťanech
Američané mají tajit ztroskotání UFO, získali z něj i biologickou hmotu
Oblast 51: Skrývá základna tajemství UFO a mimozemšťanů?
Vlastní americká vláda havarovaná ufo a ukrývá je před námi v oblasti 51?

Nechci nikoho urazit, ale tyto články považuji za komická díla. Autoři těchto článků (teorií) jsou oběti propagandy, kterou vytvářejí lidští nohsledi satana a jeho démonů. Jde o především o okultní elitu, která je silným satanovým nástrojem k zakrytí Boha. Satan těmto lidem nalhává spoustu lží a předkládá jim vlastní falešné učení (Kabalu a jiné démonské nauky).

Satan přes vládní moci, vědu, vzdělávací systém, média, filmový průmysl aj., na lidi chrlí informační zahlcení, jehož součástí je propaganda existence mimozemských civilizací. Satan chce lidem vnutit existenci mimozemských civilizací, jejichž součástí jsou vyspělé technologie a bytosti v UFO navštěvující Zemi. Důvod je nejen zakrytí Boha, ale také vyvolání strachu. Satan moc dobře ví, že když má člověk strach (např. strach z budoucnosti), je lépe manipulovatelný, ovladatelný.

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. ⁴ Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Bible 21, 2. Korintským 4,3-4

„Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
Bible 21, 1. Petr 3,14

Pravda je taková, že žádné mimozemských civilizace neexistují. Důkaz je hned na začátku Bible:

„Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.“
Kralická, Genesis 1,1

Berme vírou, že Bůh stvořil pouze Nebe (Boží království) a Zemi.

Co se týče UFO a postav mimozemšťanů, jde o podvody. Buďto jde o člověkem zhotovené předměty, falešná videa, nebo o démonické iluze (světelné iluze).

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15

Závěr
Nemá cenu se zabývat myšlenkou existence mimozemských civilizací, neboť Bible toto popírá. Americká vláda (ani jiná vláda) neskrývá důkazy o UFO a mimozemšťanech, neboť nic takového neexistuje. Pokud někdo věří na mimozemšťany v UFO, podléhá satanovu učení. Pokud tomu věří křesťan, považuje Boha za lháře a Bibli za lživou knihu. Křesťan by se neměl myšlenkou mimozemských civilizací zabývat vůbec! Už samotná myšlenka existence mimozemských civilizací, vede křesťana k uctívání falešného boha. V tomto případě je oslaven satan, ne Bůh.

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Bible 21, 2. Korintským 5,7