Mandala

Co znamená mandala? Jaký je její pravý význam? Na koho mandala odkazuje? Známe pravdu o mandale!

Mandala
Mandala v překladu znamená ornament, kruh, oblouk. Jde o kruhový ornament, který se objevuje ve všech dobách a kulturách. Mandala je kruhovitý ornament, do kterého jsou zasazeny čtverce, trojúhelníky a jiné útvary. V podstatě jde o magický kruh, který má svůj magický střed. V hinduismu a buddhismu je mandala duchovní a rituální symbol, který představuje kosmos. Mandala je prostředek spojení s kosmickým duchovním prostorem. Duchovní léčitelé považují mandalu za mocný nástroj k duchovního růstu, za cestu do jiných dimenzí, za nástroj k uklidnění duše… Mandala se používá především jako symbol koncentrace a duchovní meditace. Přináší klid do mysli, pomáhá s koncentrací, ulehčuje uvědomění a relaxaci mysli, má moc odvrátit negativní myšlenky… Mandalu lze spatřit nejen v alternativní medicíně, ale také v psychologii a psychoterapii. Zde slouží jako relaxační pomůcka a doplněk k tradiční léčbě.

Mandaly

Pravda o mandale
Není pochyb o tom, že mandala představuje duchovní cestu. Jenže tato cesta vede k ďáblu a jeho démonům. Mandala je ďáblova past! Mandala je vytváření obrazů božstev a nástroj ke komunikaci s nimi. Lidé, kteří v pohledu na mandalu meditují, ve skutečnosti navazují kontakt s božstvem (s démony). Meditace a delší pohled na mandalu u řady lidí vyvolává stav transu. Tito lidé tvrdí, že jsou posunuti na vyšší úroveň vědomí až zhypnotizovaní. Démoni s oblibou lidem nabízejí stavy transu, to se mimo jiné děje během rituálu jógy. Démoni jsou velice chytří. Moc dobře vědí, že člověk je ve stavu transu snadno ovladatelný, manipulovatelný. Démoni chytře poskytují lidem krátkodobé euforické stavy, to vše za účelem klamání, odvádění od pravdy. Mandala rozhodně nepřinese klid do vaší mysli! Mandala přinese vnitřní neklid, těžké duchovní stavy… Mandala dokonce může být nástroj k posednutí démonem!

Místa, kde se vyskytují mandaly, tam je démonům velice dobře!

Doporučené kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

Vybarvování mandal
Ďábel lidem namluvil, že vybarvování mandal je osvědčenou technikou, jak nalézt vnitřní klid a udělat si radost. Mandaly vybarvují nejen dospělý, ale také děti. Dokonce se toho děje ve školkách a školách. Ve školkách a školách se běžně praktikují okultní techniky, jóga a jiné. Satanismus, okultismus, démonské techniky, silně zasahují do současného školství.

Zajímejte se o to, co vaše děti dělají ve školce a škole!

Doporučený článek k prostudování: Škola, vzdělávací proces a ďábel

Křesťanská mandala?
Někteří lidé hovoří o tom, že mandala je součástí křesťanství. V architektuře římsko-katolických kostelů a katedrál se nalézají rozety, které připomínají mandalu. Vůbec se nedivím, že někdo může vidět v rozetách mandalu…

Mandala nemá nic společného s pravým křesťanstvím!

Rozeta. Katedrála svatého Víta v Praze

Závěr
Mandala rozhodně nemá léčivé a relaxační účinky. Není to ani prostředek spojení s kosmickým duchovním prostorem, neboť nic takového neexistuje. Mandala je „posvátný kruh“ („posvátný prostor“), který je brána do démonského světa. Jsou to kruhovité pohlcující obrázky, které člověka duchovně „vtahují“ do světa zla. Kruh, okultní symbolika zasazená do kruhu, má pro okultisty a satanisty zvláštní význam. Kruh je jedním z hlavních symbolů magie. Nemá začátek, ani konec. Taky se říká „začarovaný kruh“. Mágové a satanisti dělají rituály v kruhu, Shiva v CERNu je v kruhu, pentagramy a hexagramy jsou někdy zasazeny do kruhu, nacistická pravotočivá svastika je vepsaná do bílého kruhu na červeném pozadí…

Odmítejte mandaly ve všech podobách! Křesťanká mandala je stejný protimluv stejně jako křesťanská jóga. Všechny mandaly odkazují na démony a uctívají je. Mít co do činění s démony, to je cesta duchovního utrpení. Démoni to s žádným člověkem nemyslí dobře. Ten, kdo to s člověkem myslí dobře, je Pán Ježíš Kristus, který je cesta do Nebe a zároveň nejvyšší autorita nad ďáblem a jeho démony.

Doporučené články k prostudování: Film Ježíš, Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele

„Nuže u ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.“
Bible 21, 1. Korintským 10,31

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15