Křesťanství a jóga, křesťanská jóga

Je jóga jenom cvičení? Může křesťan cvičit jógu? Je jóga náboženství?

Dnešní církve, které si říkají křesťanské, se spojují s významnými osobnostmi islámu, hinduismu, šamanismu… Toto se neděje pouze v římském katolicismu (Pohanský rituál s papežem Františkem ve Vatikánu), ale i v dalších církvích! Čím dál víc křesťanů se uchyluje okultním a orientálním praktikám. Jednou z nich je jóga. Jeden příklad z internetu:

„Kritici obávající se jógy, jsou lidé, kteří o ní nevědí téměř nic. Mají za to, že jóga je „kultem těla“ a uctíváním jiných bohů. To je však holý nesmysl. Je to pletení mnoha věcí dohromady. Takové zmatení jazyků jako v Babyloně. Jóga je velmi podobná mnoha aspektům křesťanství. Nelpění na předmětech světa, nesobeckost, zklidnění mysli, soucit, láskyplná oddanost, to je přece základem každé křesťanské meditace a modlitby.“

Křesťanská jóga
Někteří křesťané hovoří o křesťanské józe, pravda je ale taková, že žádná „křesťanská jóga“ neexistuje. Stejně jako neexistuje bílá nebo černá magie. Magie je prostě magie – okultismus. Okultismus je o spolčení se s ďáblem a jeho démony. Jóga, ač je různě pojmenovaná, je zase jenom jóga. Jóga je velmi nebezpečné náboženství, které má kořeny v hinduismu. Hinduismus je okultismus. I jóga je okultismus. Jóga je cesta k božstvu a ztotožnění se s božstvem. Jóga je velmi nebezpečné učení démonů, které vede lidi do záhuby – do ohnivého jezera, kde skutečně bude pláč a skřípění zubů!

Žádný křesťan nesmí mít s jógou nic společného, neboť:

1. Jóga vede člověka k tomu, aby se zabýval výhradně sám sebou (aby nehledal Boha).
2. Jóga vede ku zbožštění člověka (člověk se stává bohem).
3. Jóga vede k otevření se temným silám.
4. Jóga zavádí na scestí.
5. Konečným cílem jógy je vymazání individuality člověka.

Proč jsou orientální praktiky přijímány mezi křesťany?
Protože dnešní křesťané až příliš žijí z vlastních pocitů a příliš se spoléhají na člověka. To je žití pro tento život! Je s podivem, kolik dnešních křesťanů se spoléhá na světské informace, vědu (která obhajuje okultismus), na to, co vidí a slyší… To je opak toho, co křesťanům nařizuje Bible! Bible říká, že si má křesťan všechno prověřovat, rozlišovat duchy a nevěřit všemu, co je duchovní. Čiňte tak. Bible také říká, že celý svět leží v moci Zlého (nic z toho není vyjmuto).  Na to je také potřeba pamatovat.

Pokoj všem. Amen.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21-22

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Bible 21, 1.Jan 4,1