Bojová umění

Jsou bojová umění pouhým sportem, sebeobranou? Jsou bojová umění v něčem závadná?

Bojová umění
Druhů bojových umění je celá řada, například: karate, judo, kung-fu, jiu-jitsu, box, kickboxing, aikido, allkampf-jitsu, tai-chi, taekwon-do… Bojová umění bývají laikům a začátečníkům představována jako prospěšná sportovní umění. Pravda je, že bojová umění jsou neoddělitelně spjata s východním náboženstvím, východní meditací – s okultismem. Často jsou doprovázena celou řadou nejrůznějších rituálů a odkazů k historii a tradicím bojového umění. Prioritou bojových umění není sport, pohyb a sebeobrana, nýbrž dokonalé ovládnutí těla a mysli. To potvrzuje mnoho příznivců bojových umění, kteří tvrdí, že bojová umění jsou z velké části o hlavě. Bojová umění jsou o hledání a produkování skrytých duchovních schopností. Bojová umění dávají silný důraz na to, aby člověk ovládl vlastní duši i tělo za účelem vyššího poznání a vyšších schopností. Jde o jakési „překročení sama sebe“. To je ukázkový příklad kladení důrazu na sebezbožštění, pýchu. Tady se opět opakuje stará známá ďáblova lež ze zahrady Eden, na kterou dodnes lidé slyší: budete jako Bůh (Genesis 3,5). Každé bojové umění má svou verzi magie. Magie je čarodějnická praktika! Magie zkoumá vzájemný vliv myšlení a reality. Magie používá „sílu myšlenky“, „sílu osobní víry“, „sílu svého já“ za účelem získání vyšší moci. Magie dává do pohybu démonické síly. Co se týče uklánění se před soupeřem nebo učitelem, tento akt pochází z Orientu a ve skutečnosti jde o poklonu bohům, za kterými stojí démoni. Člověk tím vyjadřuje poslušnost těmto bohům, tedy démonům! Podobně jako jóga, tak i všechna bojová umění, jsou cesta sjednocení se s božstvem. Je to cesta k přijetí bojového ducha, resp. osobního démona. Kdo dělá nějaké bojové umění, nemá se dobře a neskončí dobře. Stačí zmínit nejvlivnější osobnost bojových umění 20. století Bruce Lee, který za záhadných okolností předčasně zemřel.

Ilustrační foto

Závěr
Pohyb, sport není závadný, ba naopak. Bojová umění však nejsou pouhým sportem. Bojová umění jsou zákeřná ďáblova past, neboť jde o kult násilí, falešné náboženství spojené s démonskými rituály. Bojová umění jsou přímo napojena na božstvo (démony). Bojová umění jsou prostředek k přijetí osobního démona (posedlost démonem), který následně člověka manipuluje, vede ho do zkázy. Lidé, kteří se zabývají bojovými sporty, mají problémy v mnoha oblastech. Bojová umění mají podobné následky jako „cvičení“ jógy (duševní a duchovní problémy, lidé zažívají a vyvolávají nepokoj, agresi, nastávají psychické i fyzické nemoci, lidé mají poruchy spánku…).

Jsi v zajetí bojových umění (démonů)? Z tohoto zajetí tě spolehlivě osvobodí Ježíš Kristus, který má vládu na celou říší démonů.

Doporučený článek k prostudování: Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6