Mezinárodní letiště Denver

Mezinárodní letiště Denver
Mezinárodní letiště Denver (Denver International Airport, zkr. DIA) je obří letiště ve městě Denver v americkém státě Colorado. S rozlohou 140 km² je největším letištěm v USA a druhým největším letištěm světa. V okolí letiště a jeho vnitřních prostorách lze spatřit mnoho zvláštností.

Ranvej ve tvaru svastiky
Pokud se podíváme na letiště z výšky, spatříme ranvej ve tvaru pravotočivé svastiky. Náhoda? Pravotočivá svastika (卐) je spojena s černou magií, zlem a destrukcí. Svastika je také náboženský symbol, který lze spatřit v buddhismu, hinduismu, džinismu atd.

Mezinárodní letiště Denver – pohled z výšky

Socha koně
Před letištěm se nalézá socha koně s démonickýma očima. Oči jsou nepřetržitě osvětleny LED světly, takže v noci jasně září. Zajímavostí je, že sochař Luis Jimenez měl smrtelnou nehodu, když koně vytvářel. Jedna ze tří částí sochy se uvolnila z kladkostroje a přeťala mu tepnu na noze. Sochař vykrvácel na podlaze své dílny.

Socha koně před denverským letištěm

Je možné, že socha zpodobňuje „koně mrtvolně bledého“, který nese smrt (zabíjení lidí zbraněmi, hladem, nemocemi).

„Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: „Pojď!“ A hle, spatřil jsem koně mrtvolně bledého a jméno toho, který na něm seděl, bylo Smrt a za ním šlo Záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a divokými šelmami.“
Bible 21, Zjevení 6,7-8

Žulová deska ve Velké hale
Ve Velké hale letiště se nalézá žulová deska, pod kterou je zakopána časová kapsle, která má být otevřena v roce 2094. Tato informace je vytesána přímo na desce. Na desce vévodí hlavní symbol Svobodných zednářů složený z kružítka, úhelníku a písmene G. Tento symbol je ještě jednou zdůrazněn na menší desce (vedle písma pro nevidomé), která je upevněna na podstavci. Na velké desce stojí, že tato deska byla položena zednářskou lóží The Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge. Jde o odkaz, že za stavbou letiště stojí zednářské lóže? Na desce je též zmíněna New World Airport Commission (Nová světová letištní komise). Problém je, že tato komise neexistuje. Jde snad o odkaz na Nový světový řád (New World Order)? Na desce se také nalézá skrytý odkaz na zednářské „vševidoucí oko“ (oko ďábla).

Denver – zednářská deska (odkaz na „vševidoucí oko“)
Denver – zednářská deska
Denver – zednářská deska
Denver – zednářská deska

Nástěnné malby
V prostorách letiště nelze přehlédnout nástěnné malby, které minimálně vyvolávají rozpaky.

Na jedné z maleb je agresivní voják, který má plynovou masku jako součást obličeje. V jedné ruce sráží šavlí bílou holubici. Ve druhé ruce má samopal s nasazeným bajonetem. Pod vojákem jsou ruiny města, spící děti a ztrápení lidé.

Na další malbě vidíme postavu zemřelého vojáka z předchozí malby. Malba ve skutečnosti není o dětském snu o světovém míru, jak tvrdí její autor. Na malbě vidíme lidi více národností (státy), kteří dávají své zbraně blonďatému chlapci s kladivem. Bavorský kostým, který má blonďatý chlapec na sobě, naznačuje, že se jedná o německého chlapce. Odkaz na Německo? Dneska vidíme, že se státy vzdávají své vojenské síly, národní identity, vše v rámci „dobra“ a falešné jednoty. Okultní elita chce v rámci „dobra“ vytvořit Nový světový řád, o kterém v roce 1990 hovořil George Bush ve své řeči v Kongresu (video zde). Nový světový řád není o pokoji, ale o chaosu, neboť ďábel je mistr chaosu a nepokoje. V rámci „dobra“ dnešní lidé zažívají nepokoj, psychologický teror, manipulaci, duchovní utrpení… Tvoří se takové zákony, které mají všemožně ničit a otročit lidi i státy. Zotročení lidé mají být vyděšeni. Kdo je vyděšený, kdo má strach, ten je lépe ovladatelný, manipulovatelný.

Střed malby – německý chlapec (po jeho pravici je frau Merkel s migranty?)

Na další malbě vidíme požáry v pozadí, vyděšené lidi, mrtvé dívky v rakvích, na kterých nejsou viditelné stopy násilí. Jde o odkaz na smrt tohoto světa? Všimněte si, že mrtvá dívka vpravo drží Bibli. Elita chce zničit pravé křesťanství (zastínit Boha), proto propaguje a financuje falešná náboženství. Tato mrtvá dívka může zpodobňovat duchovní smrt těch, kteří propadající falešnému náboženskému systému (římský katolicismus atd.). Mimochodem, rakev je důležitým symbolem Svobodných zednářů.

Symbolika Svobodných zednářů (rakev atd.)

Co symbolizuje níže uvedená malba?

Jde o odkaz na letiště v Denveru a jeho rozsáhlé podzemní prostory? Letištní terminál je krytý „stany“ (viz. foto níže), které na první pohled mohou symbolizovat skalnaté hory (na malbě vidíme skalnaté hory). Tyto „stany“ mohou symbolizovat pyramidy (podobně jako obří „stan“ v Astaně). Pyramida je důležitým symbolem Svobodných zednářů. Pyramida reprezentuje moc elit nad lidmi. Pyramida je esoteriky a okultisty považována za přijímač a vysílač informací mezi hmotným a duchovním světem. V dávných kulturách sloužila pyramida jako chrám poznání a vědění, prostředek spojení s údajnými bohy na nebi (světelnými objekty nacházející se na nebeské klenbě).

Doporučený článek k prostudování: Astana je okultistické město

Mezinárodní letiště Denver – „stany“

Hory na malbě mohou symbolizovat letiště v Deveru. V podzemí letiště jsou vybudované tunely, které slouží k převážení cestujících mezi halami. Někteří tvrdí, že jsou tyto tunely mnohem hlubší a vedou do tajemného objektu v podobě obřího podzemního města pro elitu. Fakt je, že se na stavbě letiště podílelo více firem – na nedokončenou práci jedné firmy navazovala jiná. To proto, aby nikdo „nezasvěcený“ nevěděl, co se v podzemí nalézá? Letiště má být ústředím Nového světového řádu, podzemní útočiště pro elitu v době apokalypsy, vojenská základna… Toto místo je jedním z nejvíce vysokých bodů v USA – více než 1600 m nad mořem. To je ideální místo, které nabízí nejlepší ochranu před tsunami, záplavami apod. Je to také vhodné místo, kde lze přistát letadlem v době živelné pohromy, apokalypsy… A je to také vhodné místo, kde přežít apokalypsu.
Ve vrchní části malby jsou dvě hlavy a pod nimi loďka, nad kterou se nachází ležící postava mimozemšťana (jak nám ho líčí média). Jde o zpodobnění mimozemšťanů v UFO? Má malba nasťiňovat, že letiště je ve spojení s mimozemšťany? Rozhodně lze vyloučit, že letiště je domovem mimozemských civilizací létajících v UFO nebo reptiliánů. Žádní mimozemšťané v UFO ani reptiliáni, neexistují! Co ale existuje, je ďábel a jeho démoni, kteří se maskují za tyto smyšlené bytosti.

Doporučené články k prostudování: Existují mimozemšťané v létajících objektech (UFO)?, Existují reptiliáni? Vládnou reptiliáni světu?

Pokud bych to měl shrnout, tak malba skutečně může odkazovat na letiště v Denveru a jeho rozsáhlé podzemní prostory. Může také odkazovat na to, že elita je v přímém spojení, ne s mimozemšťany, ale s ďáblem a jeho démony.

Sochy
V budově letiště lze také spatřit dvě sochy (příšery) sedící v otevřených kufrech, které na kolemjdoucí lidi vyplazují jazyk. Sochy mají rohy, křídla a ocas. Domnívám se, že jde o odkaz na ďábla a jeho démony, kteří se lidem vysmívají.

Závěr
Pokud se budeme držet textu na žulové desce, která se nachází ve Velké hale, tak si musíme myslet, že za stavbou letiště v Denveru stojí Svobodní zednáři. V prostorách letiště se nacházejí strašidelné sochy, morbidní nástěnné malby a zednářská symbolika. Existuje mnoho názorů na to, na co tyto sochy a malby odkazují. To, zda se pod letištěm skrývají prostory podzemního města, nelze potvrdit ani vyvrátit.

Doporučené články k prostudování: Antikrist, znamení šelmy, Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

Ať je to jak chce, Bůh je majitelem Země, ne žádný člověk ani ďábel. Bůh je pravým vládcem v celém stvoření. Všechno je poddáno Jemu. To by nás mělo uklidňovat, vytvářet v nás pokoj. Bůh je Bohem pokoje, ďábel je mistr nepokoje a chaosu. Na Boha by se měl člověk soustředit, ne na nic stvořeného. Amen.

„Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Bible 21, Zjevení 14,7

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible 21, Skutky 17,24-27