Ta „křesťanská“ Amerika…

Někteří křesťané hovoří o Americe jako o „křesťanské“ zemi. Pravda je, že žádná země na světě není „křesťanská“, neboť celý svět leží v satanově moci. Satanova moc je samozřejmě omezena tou Boží.

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“
Bible 21, 1. Jan 5,19

Je také úplně mimo pravdu prohlašovat, že Amerika je ta hodná a Rusko je to zlé (nebo naopak).

Ta „nekřesťanská“ Amerika:

1. Řada „významných křesťanů“ v Americe (politici, náboženští vůdci…), se hlásí ke křesťanství a zároveň ke Svobodnému zednářství. Svobodnému zednářství v Americe je totiž úzce spojené s politickou mocí. Billy Graham, jeden z nejznámějších evangelistů na světě, byl křesťan a zároveň zednář. Křesťan a zároveň zednář, to se neslučuje! Křesťano-zednář je antikrist, neboť Svobodné zednářství je antikrist. Cílem křesťanství je uctívání pravého Boha. Cílem zednářství je uctívání satana a likvidace pravého křesťanství. Zednáři hovoří o bohu, ale jejich bůh je ďábel. Nepleťme si pseudokřesťany s pravým křesťany!

2. Nejvíce zednářských loží se v současné době nachází v Americe, kam se Svobodné zednářství velmi rychle rozšířilo v rámci kolonizace. Amerika byla založena na zednářských principech. Zednáři (nepřátelé Církve) stáli u zrodu americké ústavy. První prezident USA George Washington (1732-1799) byl svobodný zednář 33. stupně. Další američtí prezidenti hlásící se k zednářství: Benjamin Franklin, Theodor Rooswelt, Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush…

3. Amerika má viditelné označení „SATAN“. Americká Socha Svobody je socha, která představuje slunečního boha Hélia. Tato socha je demonstrace zednářsko-satanské moci a zároveň satanův výsměch obyčejným lidem i Bohu.

Doporučený článek k prostudování: Socha Svobody, Kult slunce, sluneční božstvo

4. Hollywood, centrum amerického filmového a televizního průmyslu, produkuje pořady, které lidi duchovně a duševně devastují. Hollywood na globální úrovni lidi manipuluje, vnucuje jim satanismus, strach, okultismus, smilstvo, LGBT sklony, falešnou ekologii, humanismus… Ať to víme nebo ne, Hollywood je velký ďáblův spolek!

5. Falešné učení, zejména učení Hnutí Víry a evangelium prosperity, které zaplavilo v 90. letech postkomunistické země včetně té naší, přišlo mimo jiné z Ameriky. Dodnes toto učení devastuje křesťanské sbory po celém světě a generuje pseudokřesťany. Tolik křesťanů dodnes praktikuje Haginovu magii ohledně uzdravení z nemocí… Kenneth Hagin, americký kazatel, autor mnoha pseudokřesťanských knih a evangelista prosperity, mimo jiné dával mimořádně drzé návody, jak manipulovat s Bohem, jak Boha donutit jednat.

„Podle Božího plánu máme vládnout v životě jako králové; abychom vládli a panovali nad okolnostmi, chudobou, nemocemi a vším ostatním, co by nám překáželo. (…) Bůh nechce, aby nás trápila chudoba. Řekl, že budeme vládnout v životě jako králové. Kdo by kdy spojoval krále s chudobou? Krále s chudobou prostě spojit nelze.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

Než řeknete ta křesťanská Amerika, zjistěte si o ní fakta. Amen.