Je Pentagon postaven ve tvaru pentagramu?

Budova Pentagonu
Pentagon je obří kancelářská budova, ve které sídlí Ministerstvo obrany USA. Budovu navrhl architekt George Bergstrom (1876-1955), který byl svobodným zednářem. Stavba byla zahájena 11. září 1941 a dokončena 15. ledna 1943. Slovo pentagon je anglický výraz pro pětiúhelník. Budova Pentagonu je ve tvaru pětiúhelníku. Pokud pětiúhelník uvnitř vymezíme úhlopříčkami, získáme symbol pentagramu. Nejdůležitější budova pro americkou rozvědku je postavena ve tvaru pentagramu! Pentagram je úzce spojen se satanem, používá se při rituálech černé magie a uctívání satana. Elitní satanisté dávají rádi znamení lidem přímo před oči, přesto to většina lidí nevidí, nechce vidět, nebo to ignoruje.

Pentagon v USA

Závěr
Budova Pentagonu je postaven ve tvaru pentagramu. Amerika je plná budov a objektů, které odkazují na satanistickou a okultní symboliku, na svobodné zednářství. Většina zakládajících otců USA a 14 prezidentů byli svobodní zednáři. První prezident USA George Washington (1732-1799) byl svobodným zednářem. Svobodné zednářství je o uctívání božstva – satana.

Nechtěl bych, aby někdo na základě tohoto příspěvku nabyl dojmu, že Amerika je zlá a Rusko (nebo jiný stát) hodné (nebo naopak). Všechny světové státy spadají pod svět – Babylon – vládnoucí systém tohoto padlého světa, jehož falešným bohem je satan. Pod Babylon mimo jiné spadají všechny falešné „křesťanské“ směry, např. římský katolicismus.

Mějme na mysli, že Bůh dává světu řád, politiky a politické systémy. V rámci Božích soudů má každý národ takovou vládu, jakou si zaslouží, nebo jakou sám přímo nebo nepřímo požaduje. Mějme také na mysli, že nad každým politikem, vládcem je Bůh Ježíš Kristus, který má absolutní moc všude ve světě. Satan je omezen Boží mocí – má pouze takovou moc, k jaké dostane svolení.

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible 21, Matouš 28,18

„nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí.“
Bible 21, Daniel 4,22

V této souvislosti bych chtěl připomenout:

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible 21, Efeským 6,12

„Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.“
ČSP, 1. Timoteus 2,1-4

Amen.