Může být křesťan vojákem?

Může se křesťan stát vojákem? Může se křesťan zúčastnit vojenského konfliktu? Vojevůdci ve Staré smlouvě Babylonský král Nabukadnezar byl vojevůdce, diktátor a zločinec, který byl Hospodinův služebník. Nabukadnezar dobyl Jeruzalém, zbořil Šalamounův chrám, odvlekl Boží lid do babylónského zajetí… „Nuže, […]

Číst více

Za počasí se nemodlí, ale přikazuje. Opravdu?

Někteří křesťané věří učení, že za počasí se nemodlí, ale přikazuje. Toto učení někteří uvádějí do praxe. Opravdu má křesťan přikazovat počasí? Falešné učení o přikazování počasí Křesťané spadající pod pseudokřesťanský směr Hnutí Víry věří učení, že se za změnu […]

Číst více

Ta „křesťanská“ Amerika…

Někteří křesťané hovoří o Americe jako o „křesťanské“ zemi. Pravda je, že žádná země na světě není „křesťanská“, neboť celý svět leží v satanově moci. Satanova moc je samozřejmě omezena tou Boží. „Víme, že my jsme z Boha, ale celý […]

Číst více

Existuje továrna na výrobu lidského masa?

Továrna na výrobu lidského masa? Pořad britské televize Channel 4 publikoval pořad Gregg Wallace: British Miracle Meat (česky: Gregg Wallace: zázračné britské maso). Moderátorem pořadu je Gregg Wallace, porotce britské verze známé kuchařské reality show MasterChef na BBC. V pořadu […]

Číst více

Má křesťan „foukat“ na lidi Ducha Svatého?

Má křesťan „foukat“ na jiného člověka Ducha Svatého s tím, aby Jím byl dotyčný pokřtěn, naplněn, uzdraven z nemocí, nebo osvobozen od démonů? Křesťan a „foukání“ Ducha Svatého Někteří křesťané „foukají“ na lidi (jednotlivce nebo davy lidí, věřící i nevěřící) […]

Číst více

Boží chrám

Co je podle Bible Boží chrám? Je tím myšlen kamenný chrám v Jeruzalémě, o který Židé usilují? Boží chrám Boží slovo v Nové smlouvě hovoří o Božím chrámu. Boží slovo také na několika místech odpovídá na otázku, co je myšleno […]

Číst více
1 2 3 5