Buddhismus

Buddhismus
Buddhismus je prastaré indické náboženství, které má svůj původ v Asii, kde je stále nejrozšířenější. Za jeho zakladatele je považován tzv. Buddha – Siddhártha Gautama, který se údajně narodil kolem roku 600 př. n. l. Buddha byl princ královského rodu Šákjů. Byl přesvědčen o tom, že existuje nekonečný koloběh životů, smrtí a následných zrození (samsára), kdy dobré či zlé skutky (karma) mají své následky v dalším životě. Tento útrpný koloběh je možné zastavit, když člověk pozná pravdu, vzdá se své touhy po pomíjivých věcech a dosáhne tak nirvány (osvícení). Součástí buddhismu je duchovní meditace a vlastní práce s myslí. Základem buddhismu jsou tzv. tři klenoty: buddha, dharma (Buddhovo učení, duchovní cesta) a sangha (buddhistická komunita, společenství Buddhových žáků). Buddha ve svém učení zavrhoval myšlenku na stvořitelské božstvo. Podstatou buddhismu tedy není žádný stvořitelský bůh, ale rozvoj a spočívání ve vnitřní probuzenosti sebe sama. Buddhismus má v současnosti stovky milionů příznivců, čímž spadá pod náboženství s největším počtem vyznavačů. S buddhismem se setkáme po celém světě včetně České republiky. Centrem buddhismu je Čína, Mongolsko, Tibet. V Bhútánu (vnitrozemský stát v jižní Asii) a v Myanmaru (jedna ze zemí jihovýchodní Asie.) je dokonce státním náboženstvím.

Pravda o buddhismu
Buddhismus je okultismus, buddhista je okultista. Každý okultismus (horoskopy, jóga, alternativní medicína…) je úzce spojen se satanem a jeho démony (je to učení démonů). Buddhismus je satanova past, která má zastínit Boha Stvořitele, který rozhodně není žádná energie (vesmírná energie apod.). Buddhismus je postavený na falešné teorii trýznivého koloběhu domnělých reinkarnací. Nic takového neexistuje! Dnešní buddhismus má mnoho podob. Buddhismus není klasické náboženství, přesto náboženské prvky obsahuje. Buddhismus mimo jiné obsahuje filozofie a psychologii. Na rozdíl od křesťanství v buddhismu neexistuje žádná možnost spasení či odpuštění hříchů od Boha Stvořitele. Obecně se tvrdí, že buddhismus nemá žádného boha, kterému by se lidé klaněli. Tak to rozhodně není. Zemřelý Buddha je často zobrazován v podobě soch. Buddha a jeho učení (falešný bůh) je tak uctíván. Dalším bohem se stává samotný buddhista (člověk), který chce vlastní silou něčeho dosáhnout (nirvány).

Po celém světě existují různé školy a kláštery buddhismu, tato místa mají jedno společné – lidé tam dobrovolně hrají nebezpečnou satanovu hru, která má za úkol z člověka udělat satanova spolupracovníka, otroka a loutku. Každý člověk, který ve svém životě praktikuje buddhismus, je satanův otrok a služebník. Buddhistický mnich (např. Dalajláma) je satanův otrok a služebník. Pokud nebude činit pokání (hřích poznat, vyznat ho Bohu a opustit), skončí v ohnivém jezeře.

Buddhismus vs. hinduismus
Buddhismus má některé společné znaky s hinduismem (reinkarnace, karma, duchovní meditace). Buddhisté věří, že Země byla vytvořena lidskými myšlenkami, hinduisté věří ve vytvoření bohy. V buddhismu je svým způsobem uctíván Buddha, v hinduismu je obrovské množství bohů. Oba duchovní směry jsou však totožné tím, že jsou démonské, okultní a extrémně duchovně nebezpečné. Buddhismus a hinduismus jsou ukázkové příklady učení démonů, kdy meditující lidé umožňují démonům působit v jejich myslích. Kdo ve svém životě praktikuje tato učení, ten je, ať chce nebo ne, pod těžkým démonským vlivem (útlakem, sugescí) , jehož důsledkem bývá démonické obsazení (posednutí démonem)!