Hudba andělů, meditační hudba…

Andělská hudba, uzdravovací hudba, relaxační hudba, meditační hudba, hudba pro odbourání stresu, reiki hudba, hudba na čakry, šamanské bubny… Hudba k uzdravení všech bolestí těla, duše a ducha… Hudba, která vyvolá duchovní probuzení… Hudba, která přiláká vašeho anděla strážného…

ilustrační foto

Toto je duchovně nebezpečná hudba – démonská hudba! Tato hudba je spojena s manipulací, sugescí, hypnózou, meditací, jógou… – s démony. Manipulace a sugesce je čarodějnictví! Sugesce vede člověka k tomu, aby jednal podle toho, co mu bylo vsugerováno. Sugesce je založena na cykličnosti – člověku pořád dokola (v cyklech) vštěpována nějaká myšlenka (100x opakovaná lež se stává pravdou).

Nebezpečný manipulativní nástroj
Aby člověka zmíněná hudba duchovně uzdravila apod., má ji poslouchat hodně dlouhou dobu a tzv. „vypnout“. Pokud se soustředíte na tuto hudbu, pokud jí dlouho posloucháte a „vypnete“, zaručeně se dostanete do stavu transu – změněného stavu vědomí, v kterém se člověk z větší části, nebo i úplně odpojuje od reality, ztrácí povědomí o čase a místě a dokonce i svoji vlastní identitu, takže jím může prostoupit úplně jiná identita. Člověk se v tomto stavu může stát lehce ovladatelným podobně jako v hypnóze. Stav transu může vyvolat extázi i mystické zahloubání, jako je zažívají například šamani. Trans nevyvolává pouze zmíněná hudba, ale také drogy, holotropní dýchání, sugesce, meditace, tantrické rituály, extatický tanec…

Brána pro démony!
Pravda je taková, že stav transu vyvolaný zmíněnou hudbou, vás dostane do duševní stavu, kdy dochází k uvolnění místa pro démony (prostor pro démonické působení, sugesci), může dojít i k démonickému obsazení!

Shrnutí
Obecně řečeno lze říct, že hudba dokáže měnit naše myšlení, názory, náladu, přesvědčení… Hudba dokáže u člověka navodit stav dobré nálady, stav smutku… To jistě pociťuje každým sám na sobě. Co se týče druhu hudby, o které je řeč v tomto příspěvku, ta je silně duchovně závadná, neboť uvádí člověka do změněného stavu vědomí, stavu transu, což je brána pro démony! Zpozorněte, pokud máte během nějaké skladby „vypnout“, meditovat. Zpozorněte, pokud je v hudbě opakování melodie pořád dokola (cykličnost). Toto, pokud to trvá dlouhodobě (desítky minut), navozuje to u lidí změněné stavy vědomí! Je to podobné jako se šamanskými bubny (rytmické bubnování pořád dokola), které navozují zmíněné stavy vědomí. Ve voodoo rituálu jsou také lidé hypnotizováni hudbou a dochází k následné spolupráci s démony. V některých nočních klubech je zřetelná hypnotická (démonská) atmosféra, kde se drogami a alkoholem nasáklá a zhypnotizovaná těla vlní do stejného rytmu pořád dokola.