Zvonkohry jsou duchovně nebezpečné předměty!

Dnešní trh je plný esoterického zboží. Jedním z nich jsou zvonkohry. Bývají zkonstruovány z dutých kovových nebo dřevěných trubek, do nichž tluče „srdce“ zvonkohry, mohou být ale i keramické. Prodávají se: větrné zvonkohry,  meditační zvonkohry, zvonkohry do partnerství, zvonkohry pro lásku, zvonkohry andělské atd. Okultisté a prodejci esoterického zboží tvrdí, že zvonkohry mají uklidňující účinek a pozitivní duchovní působení, vyvolává mocné energie, spolu s větrem odvanou problémy a překážky atd. Muziko-terapeuté tvrdí, že pomocí zvonkohry se člověk přeladí do vyšší dimenze, dojde ke zharmonizování duše atd. Zvonkohry jsou důležitou součástí ochranného a očistného programu Feng shui. Feng Shui je učení démonů, které učí žít v harmonii s životním prostředím.

Pravda o zvonkohrách
Větrná zvonkohra je mnohými lidmi brána jako příjemná dekorace pro domácnosti, verandy, zahrady atd. Někteří lidí si myslí, že zvonkohra vydává neškodné zvuky, které nemohou člověka žádným způsobem ovlivňovat. Mnoho lidí žije v klamu, že je zvonkohra pozitivně ovlivňuje. Pravda o zvonkohrách je taková, že to jsou velmi nebezpečné předměty, které slouží k manipulaci s lidskou myslí. Manipulace je vždy spojena s démony! Pokud je zvonkohra v činnosti, díky cykličnosti (pořád dokola) stejných nebo velmi podobných tónů, jsou lidé pod vlivem démonických sil uváděni do změněného stavu vědomí – stavu transu. Je to stav, kdy je člověk utlumený, manipulovatelný a otevřený démonickému vlivu, démonickému působení (démonické manipulaci, démonické sugesci)! Je to podobné jako při hypnóze, monotónním zpěvu meditujících mnichů. Anebo šamani uvádějí lidi do změněného stavu vědomí pomocí rytmického zvuku bubnů.

Další věc je, že nevíte, zda nebyl tento předmět rituálně zasvěcen démonům. Dneska ani člověk neví, odkud se zboží dováží. Pokud byl nějaký předmět (zvonkohra, amulet, talisman, lapač snů…) zasvěcen démonům, a někdo uvěřil, že tento předmět ho může nějakým způsobem duchovně ovlivňovat (i třeba pozitivně), může dojít, nejen k démonické sugesci a manipulaci, ale i k přenosu démonů do člověka (démonické obsazení člověka). Je to o tom, že se tomu člověk dobrovolně vydal (dožadoval se toho), proto může dojít k démonickému obsazení.

To, že má někdo během nějakého rituálu (cyklická hudba, meditace, jóga…) příjemné pocity, to ještě neznamená, že je to pro něj dobré! Démon může dát člověku krátkodobé příjemné pocity (chce tím mj. vytvořit závislost na rituálu, předmětu atd.), pak ale zpravidla nastávají dlouhodobé strachy, úzkosti, změny nálad, melancholie, plačtivost, zlost, vztek, agresivní chování, poruchy pozornosti atd. Pokud člověk zažívá tyto stavy dlouhodobě, může to u něj vyvolat duševní poruchu (deprese, schizofrenie, atd.)!

Myslete na to, že démoni se velice rádi vydávají za dobro – za různé pozitivní energie, energie vesmíru, skryté síly člověka atd.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci (pozn. démoni) vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2.Korintským 11,14-15