Sledování televize je pro člověka nebezpečné!

Víte, jak vás ovlivňuje sledování televize? Může být pro člověka sledování televize nebezpečné? Jaký vliv má televize na vaše dítě?

Závislost na blikající bedýnce
Závislost (modloslužba) nemusí být jen na drogách, alkoholu… Závislost může být i na předmětu, různých činnostech nebo osobách. Závislost může být i na televizi, resp. na sledování televize. Průměrný občan dnes stráví před televizí polovinu svého volného času. Pokud lidé nesledují svůj oblíbený pořad (film, seriál…), televize často funguje jako zvuková kulisa. Určitě víte, že se chvilkové posezení u televize často zvrtne v několikahodinové zírání na cokoliv. Lidé přepínají z kanálu na kanál ve snaze najít něco, na co by se dalo dívat. Už jim ani nejde o program. Lidé se často dívají dlouho do noci, až v křesle nebo na gauči usnou. Televize člověka psychicky i fyzicky vyčerpává!

Lidé mají často velkou závislost na „nekonečných“ seriálech. Sledování seriálů lidi odvádí od vlastních problémů, člověk pak začne žít život úplně někoho jiného!

Nemáš závislost na sledování televize? Závislí lidé si to většinou neuvědomují. Pokud má někdo závislost na televizi, hřeší!

Jak se zbavit závislosti na televizi?
Zbavit se závislosti na televizi není těžké. Jednoduše ji nepouštějte. Ideální bude, když se jí nějakým způsobem zbavíte. Začněte svůj volný čas trávit po svém, resp. s Bohem. Zaměřte se více na Boha! Brzy zjistíte, že vám televize více brala než dávala. Budete se opět cítit svobodní, vrátí se vám životní energie, budete lépe spát (časté a dlouhodobé sledování televize způsobuje poruchy spánku) a vnímat své okolí.

Sledování televize formuje lidskou mysl
Mnozí lidé se mylně domnívají, že televize jim pomáhá – uklidňuje je, umožňuje jim získat pravdivé informace. Nic takového televize nenabízí! Pravda je taková, že sledování televize formuje naší mysl, neboť se skrz ní provádí masová hypnóza, která má za úkol přebrat vládu nad lidskou myslí a vůlí. Jde o satanův nástroj k programování lidí! Málokdo si uvědomuje, že z televize mohou k lidem hovořit nečistí duchové (démoni).

„Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám“
Bible 21, Zjevení 16,13

Televize má lidi odpoutat od reality, křesťanům bere Boží pokoj, který je pro každého křesťana velmi důležitý.

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Bible 21, Koloským 3,15

Sledování televize je zákeřná psychosociální zbraň, která u lidí snižuje spojení s realitou. Dnešní lidé si nepřipouštějí, že mohou být manipulováni médii. Myslete na to, že televize produkuje účelově informační zahlcení, podprahové informace, falešné informace, dezinformace…

Anton LaVey, zakladatel satanské církve v USA, napsal ve svých „Zápiscích ďábla“ o televizi toto:

„Zrod televize byl magickou událostí, která předznamenala její satanský význam. První komerční vysílání bylo odvysíláno o Valpuržině noci 30. dubna 1939 na Světové výstavě v New Yorku. Od té doby byla infiltrace televize tak pozvolná a úplná, že si toho nikdo ani nevšiml. Lidé už nepotřebují chodit do kostela, mravoučná představení se jim vysílají v televizi. To, co začalo skromně jako králičí uši na vrcholcích rodinných televizorů, dnes satelitní antény a antény hrdě dominují panoramatu a nahrazují kříže na vrcholcích kostelů. Televizní přijímač, neboli satanský rodinný oltář, se od počátku 50. let stal stále propracovanějším, od malé, rozmazané obrazovky až po obrovská „zábavní centra“ pokrývající celé stěny s několika televizními monitory. To, co začalo jako nevinné odreagování od každodenního života, se samo o sobě stalo pro miliony lidí náhradou skutečného života, hlavním náboženstvím mas. (…) Duchovními televizního náboženství jsou baviči, zejména moderátoři zpráv, kteří ze svých katodových kazatelen po nocích šíří Slovo.“

Hypnotizování lidí přes televizi
Lidé nevěří tomu, že se přes televizi provádí masová hypnóza (hypnotizování lidí). Pravda o hypnóze je taková, že je to okultismus – magie! Hypnotizér velmi často spolupracuje s démonem! Jde o činnost, kdy člověk „vypne“ (uvolní se) a otevře se manipulaci, sugesci (démonům). Během sledování televize (hypnózy), při soustavném opakování obrazu a zvuku, se člověk dostává do změněného stavu vědomí (hypnotického stavu transu). V tomto stavu je člověk vystaven snadné manipulaci. Manipulace je vždycky často spojena s démony! Během hypnózy (sledování televize) se člověk dobrovolně otevírá démonickým duchům! Během hypnózy lidé ztrácí své lidské hodnoty, svobodu myšlení a jsou programováni – z lidí se stávají loutky (satana). Lidé se dostávají do stavu transu také kmitáním obrazovky. Není žádným tajemstvím, že dnešní televizory používají technologie tzv. kmitání obrazovky. Rychlost kmitání obrazovky uvádí člověka do hypnotického stavu transu (stačí několik minut!). Lidský mozek kmitočet vnímá skrze oči a tím mozek upadne do tzv. alfa stavu (stav uvolnění, relax). Opak alfa stavu je beta stav, kdy funguje normální myšlení. Sledujte někdy člověka, který upjatě hledí (někdy s otevřenými ústy) na televizní obrazovku. Takový člověk nevnímá okolí, protože je hypnotizován, manipulován. Takto jsou lidé hypnotizováni během zábavných pořadů, seriálů i dokumentárních pořadů. Mnoho dokumentárních pořadů jsou polopravdy nebo čisté lži! Přes televizi je lidem vnucováno, že genderová ideologie má pozitivní dopady na společnost, že existují mimozemšťané, že homosexualita je normální, že by měl homosexuální styk vyzkoušet každý, že manželská nevěra je normální, že lidé mají chtít všechno hned (půjčky), že tetování na kůži je normální…

Endorfiny
Endorfiny jsou vylučovány nejen při fyzické zátěži, ale i při nadměrném vystavení světlu. Oslňující záře televizorů způsobuje uvolňování endorfinů! Činnosti, které pomáhají vyplavovat do krve endorfiny jsou obvykle návykové. Někteří televizní diváci zažívají abstinenční příznaky, když přestanou na delší čas sledovat televizi! Televize působí jako destruktivní droga! Abstinenční příznaky z oslňující záře mohou lidé mít lidé i z monitoru počítače nebo displeje telefonu!

Televize velmi ovlivňuje děti
Víte o tom, že televize negativně ovlivňuje děti? Pokud pominu televizi jako hypnotický nástroj, tak nelze nezmínit fakt, že nejmenší děti (do 3 let) nedokáží odlišit skutečnost od fikce. Malé děti považují televizní pořady za stejně reálné jako všechno ostatní! Další věc je, že děti vždy napodobují své rodiče. Pokud rodiče před televizí sedí dlouhé hodiny, těžko budou rodiče svým potomkům tím správným příkladem.

Podprahové informace (podprahové signály)
Ať to víme nebo ne, televize vysílá podprahové informace (v reklamách, ve filmech, v pohádkách, dokumentárních pořadech atd.). Podprahová informace je způsob, jak dostat do myšlení lidí určitou informaci. Jedná se o vizuální informaci, která trvá desetinu sekundy, takže jí zaregistruje pouze lidské podvědomí, ne lidská paměť. To pak může mít vliv na naše myšlení, chování, rozhodování… Je to velmi nebezpečná manipulace s lidmi, neboť lidé mohou být zmanipulováni k takovému jednání, které si sami nedokáží vysvětlit.

Podprahové informace v televizních pořadech není nic nového, už nacistický diktátor Adolf Hitler, resp. ministr propagandy Joseph Goebbels, sázel na podprahovou informaci spojenou se zábavou a napětím. Podprahové informace používal i komunistický režim v Československu.

Televizní zprávy
Je s podivem, že dnešní lidé bezmezně věří všemu, co jim předkládají televizní zprávy, které jsou hlavním zdrojem zpráv hlavně pro starší lidi. Zahraniční i naše média s oblibou přebírají zprávy od zpravodajské agentury Reuters, kterou více než 100 let ovládá satanisticko-sionistický klan. Přes tuto zpravodajskou agenturu jsou ve velkém rozsahu šířeny podvodné zprávy. Dnešní situace je taková, že sionisté ovládají takřka všechna významná média, nadnárodní korporace. Díky tomu dokážou manipulovat celým světem. Většina vůdčích politiků (včetně našich) je napojena na sionistické kapitálové kruhy.

Není žádným tajemstvím, že vlády kontrolují zprávy a jejich obsah. V roce 1983 americký prezident Ronald Regan (mimochodem zednář) podepsal Příkaz 77, který dal CIA a vládě plnou moc nad  určováním a kontrolou obsahu zpráv, které americká veřejnost obdrží, zpráv, které mohou být nahrány a nebo upraveny během minut díky moderním technologiím.

Ještě věříte televizním zprávám?

Televize a křesťan
Ať to víme nebo ne, televize má schopnost změnit vám náladu, zhypnotizovat vás či vás přivést do těžkých psychických stavů (strachy, deprese atd.). Nemáš náhodou závislost na televizi? Nejsi hypnotizován televizí (ovládán démony)? Děláš opravdu to, co chce po tobě Bůh? Mnoho dnešních lidí má velkou závislost na televizi. Křesťané nejsou výjimkou. Pokud máš závislost na televizi, máš televizi jako zvukovou kulisu, satanovo dílo zkázy je dokonáno, protože jsi loutka (otrok) satana!

Křesťan by měl odmítat každou závislost (modloslužbu). Závislost poznám tak, že mám pořád nutkání sloužit té své modle (sledovat televizi, telefonovat, být na internetu, obdivovat člověka atd.). Dokážeš si představit život bez televize? Pokud ano, nejsi na tom z hlediska „televizní modly“ tak špatně. Dnešní křesťané často mají závislosti na světských prostředcích – televizi, počítači, internetu, mobilu atd. Každá modloslužba je velká překážka mezi člověkem a Bohem, neboť jde o hřích! Nevyznaný hřích je problém!

„Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Bible 21, Titus 2,11-13

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Bible 21, 2. Petr 2,18-19

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Bible 21, 1. Korintským 6,12

Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,17

Měj Boha na prvním místě, upni se k Bohu. Buď v prostředí, kde nejlépe vnímáš Boha. Jdi do stvoření. Pak budeš Bohu blízko. Kdo je Bohu blízko, nemá modly!

„Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.“
Bible 21, Římanům 1,19-20