Tetování je smlouva s ďáblem a jeho démony

Tetování je kresba, která se vytváří pomocí tetovací jehly nebo tetovací pistole. Rituálem tetování jsou vpichovány částečky inkoustu nebo jiného barviva pod lidskou kůži. Tetování vykonává tatér v tetovacím studiu. Tetování je dneska považováno za umělecké zkrášlování těla. Dneska už nejde říct, že jde o módní záležitost, ale o součást naší kultury.

Pravda o tetování
Tetování rozhodně není umělecké zkrášlování těla, ale o hyzdění těla. Jde o hřích!

„Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. Já jsem Hospodin.“
Bible 21, Leviticus 19,28

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,16

„Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.“
Bible 21, 1. Korintským 10,31

Tetování je démonické – je to spojeno s démony. V minulosti tetování sloužilo k vědomému zasvěcení se démonům, k uctívání démonů. Tetování bylo nedílnou součástí různých okultních obřadů vzývajících démony.

Dnešní lidé, kteří jsou pod démonickou sugescí a manipulací, si nechávají tetovat na kůži různé obrázky a symboliku. Často jde o okultní symboliku (pentagramy, hexagramy, vševidoucí oka, číslo 666 atd.), o symboly uctívající smrt, ďábla a jeho démony (lebky, padlé anděly atd.). Tetování často vede k závislosti (modloslužbě). Mnozí, když s tetováním začnou, chtějí mít na těle postupně stále více tetování. Lidé, kteří se nechávají tetovat, resp. mají nutkání pořád přidávat nové a nové tetování, jsou často démonicky obsazení – démon se chce nechat označovat. Démonické obsazení se může projevovat duševní nepohodou, depresivními stavy…

Tetování je potvrzená smlouva s démonem
Rituál vytvoření tetování slouží k zasvěcení démonům, vytvoření prokletí, jde o vytvoření a potvrzení smlouvy s ďáblem a jeho démony (člověk chce být dobrovolně v područí, otroctví a podřízenosti ďábla a jeho démonů). Člověk, který byl z vlastní vůle označen tetováním, následně uctívá démony a různými způsoby jim slouží. Lze tuto smlouvu, prokletí zrušit? Ano. Smlouva končí platnost vírou v Ježíše Krista, která je spojena s pokáním (hřích poznat, vyznat ho Bohu a opustit). Znovuzrozený člověk by se měl zříct dosavadního způsobu života včetně tetování. Odstranění tetování je drahé, složité a bolestivé. Pokud někdo činil biblické pokání, nechce mít s tetováním nic společného, není potřeba jeho odstranění.

Křesťan a tetování
Z výše uvedeného je patrné, že žádný křesťan by se neměl nechat tetovat! Někteří křesťané si nechávají vytetovávat člověkem smyšlenou podobiznu Ježíše Krista (muž s dlouhými vlasy apod.). Takto Ježíš nikdy nevypadal a nevydá ani dneska nevypadá. Nejedná se tedy o podobiznu Ježíše. Křesťané si žádným způsobem nemají zobrazovat Boha.

Závěr
Jedno tetovací studio v ČR má příznačný název Hell (peklo). To pravdivě vystihuje, kdo za tetováním ve skutečnosti stojí. Tetování, jizvení, piercing, všechno toto je hříšné a démonické. Rituál tetování podstupují lidé, kteří jsou pod silnou démonickou sugescí, démonickou manipulací. K označení těla, nutí člověka démon. Člověk, který se nechal tetovat, je následně pod obrovským vlivem démonů. Lze hovořit o závislosti na démonech. Většina lidí si neuvědomuje, že tetování, jizvení, piercing je smlouva s ďáblem a jeho démony (upsání se démonu)! Není potřeba „upsání se vlastní krví“, jak nám to prezentují některé pohádky pro děti. Stačí vykonat nějakou formu sebekletby. Sebekletba není jen tetování! Může to být také návštěva u jasnovidce (astrologa – horoskopy, kartářky, vykladače snů atd.), návštěva u lidového léčitele nebo jiného okultisty. Pokud máte víru, že vám tito lidé mohou pomoci (sdělit budoucnost, uzdravit z fyzických nemocí atd.), dobrovolně vydáváte démonům! Dobrovolně se lidé vydávají démonům, když „pracují s nějakou energií“ (vesmírná energie, bioenergie, čchi, prána, reiki apod.). Za tím se vždycky maskují démoni! Pozitivní energie, vyčištění mysli, energetický otisk, léčí nosič pro informaci (homeopatie), vibrace, vibrační struktura, aura, čakry…, jsou krycí názvy a povely pro démony!