Víra v barvách duhy je ďáblův projekt

Postoj k LGBT lidem v církvích chce přiblížit projekt Víra v barvách duhy. Je tento projekt od Boha? Víra v barvách duhy Víra v barvách duhy je projekt, který odkazuje na kladný postoj církevních organizací a křesťanů k LGBT lidem […]

Číst více

Volat k Marii je hřích!

Může křesťan vykonávat modlitbu k Marii? Určitě ne, neboť je to duchovně nebezpečné! Marie přímluvkyně Marie (zesnulá matka Ježíše Krista) byla prohlášena římskou církví za blahoslavenu. Podle učení římského katolicismu byla Marie nanebevzata a v Nebi se za nás přimlouvá […]

Číst více

Marie nebyla bezhříšná

Byla Marie bezhříšná? Je učení Římsko-katolické církve o Marii pravé? Bezhříšná Marie v Katechismu Učení Římsko-katolické církve říká, že Marie, matka Ježíše Krista, byla bezhříšnou a byla vzata do Nebe, kde se přimlouvá za lidi. „Otcové východní tradice nazývají Boží […]

Číst více

Démonické šou v Riu de Janeiru

Démonické karnevaly v Riu de Janeiru Každoroční karneval v Riu de Janeiru je světoznámý festival, na který přijíždí lidé z celého světa. Tyto akce jsou proslulé pro své barevné kostýmy, hudbu a tanec. Rozhodně se nejedná o žádné nevinné slavnosti. […]

Číst více

Neodpustitelný hřích

Existuje neodpustitelný hřích? Co je neodpustitelný hřích? Pokud činíme pravé pokání, Bůh nám naše hříchy odpouští. Pokud člověk činí pokání, Bůh mu odpustí pýchu, lež, mnohomluvnost, závist, hněv, chamtivost, obžerství, vraždu, smilstvo… K pokání člověka vede Duch Svatý. Pokání je […]

Číst více

Blahobyt je cesta k hříchu a smrti

Stav dnešní společnosti Blahobyt (hojnost) je stav jednotlivce, skupiny lidí (např. rodiny), nebo celé společnosti, ve kterém jsou potřeby k životu uspokojovány v dostatečné nebo větší míře. Blahobyt vidíme ve velkém rozsahu ve střední Evropě. Lidé si neváží věcí, jídla […]

Číst více
1 2 3 4