Démonické šou v Riu de Janeiru

Démonické karnevaly v Riu de Janeiru
Každoroční karneval v Riu de Janeiru je světoznámý festival, na který přijíždí lidé z celého světa. Tyto akce jsou proslulé pro své barevné kostýmy, hudbu a tanec. Rozhodně se nejedná o žádné nevinné slavnosti. Ve skutečnosti se jedná o démonické rituály, které oslavují ďábla jeho démony. Letošním tématem bylo znázornění stvoření v „rudém ráji“. Ohavný byl rituál s hercem, znázorňující Ježíše Krista, který byl v trýznivé poloze pověšen na laně. Muž, který přibližně hodinu visel na alegorickém voze, byl vyproštěn hasiči a díky bolestivým zraněním, musel být převezen do nemocnice.

Karneval v Riu de Janeiru (2023) – muž na laně
Karneval v Riu de Janeiru (2023) – rituál stvoření v „rudém ráji“
Karneval v Riu de Janeiru (2023) – rituál stvoření v „rudém ráji“
Karneval v Riu de Janeiru (2023)
Karneval v Riu de Janeiru (2023) – falešný symbol míru
Karneval v Riu de Janeiru (2023)
Karneval v Riu de Janeiru (2023)
Karneval v Riu de Janeiru (2023)
Karneval v Riu de Janeiru (2023)
Karneval v Riu de Janeiru (2023)
Karneval v Riu de Janeiru (2023)
Karneval v Riu de Janeiru (2023)
Karneval v Riu de Janeiru (2019)
Karneval v Riu de Janeiru (2019)

Bohu se nikdo nebude vysmívat!
Karnevaly v Riu de Janeiru – pod rouškou festivalu a karnevalu je doslova oslavován a uctíván ďábel jako reálná duchovní bytost. Tisíce lidí tomu přihlíží, čímž s tím souhlasí. Je zjevné, že tyto akce mají zesměšňovat Boha a zároveň uctívat démonické síly včetně samotného ďábla. Kdo zesměšňuje Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého, trestu neujde! Díky lidskému hříchu, díky vzpouře vůči Bohu, díky podobným akcím, očekávejme tvrdé Boží soudy (přírodní katastrofy, nemoci, ekonomické krize, války a nepokoje..).

„Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.“
Bible 21, Galatským 6,7

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.“
Bible 21, Matouš 24,6-8