Socha kojícího muže, žena s penisem

Socha kojícího muže, žena s penisem – stále více okatější propagace genderové ideologie a LGBT.

Gender Museum Denmark
Dánské Muzeum žen (Kvindemuseet) bylo původně založeno v roce 1982 za účelem vzdělávání veřejnosti o historii žen. V roce 2021 bylo Muzeum žen přejmenováno na Gender Museum Denmark, aby odráželo posun v zaměření na témata genderu a sexuality. Toto muzeum začalo poprvé začleňovat prvky genderové ideologie do svých vzdělávacích programů v roce 2016 a v současnosti nabízí sexuální výchovu pro děti na základní škole „prostřednictvím kulturně-historického a normo-kritického pohledu na sexualitu a gender“.

Gender Museum Denmark představilo 3,5 metru vysokou sochu nahého vousatého muže, který „kojí novorozence“. Sochu vytvořil umělec Aske Kreilgaard. Dokončení sochy bylo předehrou k oslavě Mezinárodního dne mužů v muzeu.

Socha „kojícího muže“

Socha „kojícího muže“ vs. bafomet – spojitost se satanismem.

Socha „kojícího muže“ vs. bafomet

Žena s penisem
Socha „kojícího muže“ – podobných soch přibývá jako hub po dešti. Socha, kterou lze spatřit v anglickém městě Summertown, nese název „Žena naší doby“. Socha má podle svých tvůrců symbolizovat „moderní ženskost“.

Socha „ženy s penisem“

Účelové ničení sexuální identity
Dneska vidíme až nechutnou propagandu genderové ideologie a LGBT (lesby, gayové, bisexuálové a transgender osoby). Vidíme LGBT školky, propagaci LGBT ve školách, sexuální výchovu přímo od transsexuálů… V podstatě jde o účelové ničení sexuální identity. Vidíme frontální útok na tradiční pojetí sexuality a rodiny. Ďábel se pomocí lidských antikristů snaží lidem vnutit sexuální zvrácenosti. Těmto zvrácenostem je velmi nakloněna Evropská unie.

Jsme svědky velké vzpoury vůči Bohu!

Proč Bůh zlikvidoval Sodomu, Gomoru a další města? Díky podobným zvrácenostem, které vidíme dnes. Věřte, že Bůh nebude jen přihlížet tomu všemu. Pokud lidé nebudou činit pokání, pokud se neodvrátí o svých zlých skutků, tato společnost, tak jak ji známe, skončí.

„Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze,“
Bible 21, 2. Petr 2,6

„Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně.“
Bible 21, Juda 1, 7