Tel Aviv Pride 2023 – festival kopírující Sodomu a Gomoru

Tel Aviv Pride je každoroční týdenní festival konající se v Tel Avivu (Izrael), jehož středobodem je vyvyšování LGBT komunity. Jde o festival kopírující Sodomu a Gomoru. Izrael musí očekávat velmi tvrdý Boží soud!

Stát Izrael podporuje LGBT komunitu
Nelze přehlédnout, že Stát Izrael (dále jen Izrael) dlouhodobě podporuje LGBT komunitu. Práva leseb, gayů, bisexuálů a translidí jsou zde považována za nejpokrokovější na Středním východě i v celé Asii. Izrael láká turisty, nejen na kluby pro LGBT komunitu, ale i na Tel Aviv Pride. Tel Aviv Pride je každoroční týdenní festival konající se v Tel Avivu, jehož středobodem je zábavná šou LGBT komunity.

Tel Aviv Pride 2023
Letos v létě proběhl další Tel Aviv Pride, kterého se zúčastnila četná LGBT komunita z celého světa.

Tel Aviv Pride 2023

Závěr
Tel Aviv Pride jsou nechutné festivaly kopírující Sodomu a Gomoru. Něco takového je pro Boha ohavnost! Bohu se nikdo vysmívat nebude! Díky těmto festivalům a dalším zvrácenostem (lidskému hříchu), Bůh lidi soudí. Proto jsou války, nepokoje, přírodní katastrofy… Bůh tímto způsobem lidem říká: ČIŇTE POKÁNÍ A VĚŘTE EVANGELIU!

Doporučená kázání k prostudování: Trestající Bůh, Bůh využívá války k prosazení své vůle

„A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze.“
Bible 21, Genesis 19,24-25

„Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.“
Bible 21, Galatským 6,7-8

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Bible 21, 2. Petr 3,9

Modleme se za Stát Izrael, izraelskou vládu, ať nepodporuje tyto průvody, LGBT komunitu a tím pádem sexuální nevázanosti a zvrácenosti. Modleme se také za lidi, kteří jsou součástí LGBT komunity. I oni potřebují poznat Pána Ježíše Krista, který se nechal ukřižovat za všechny lidi.

Amen.