Jaký je význam sousloví „Sodoma a Gomora“?

Význam sousloví „Sodoma a Gomora“
Hotová Sodoma a Gomora, je to tady jako Sodoma a Gomora… Takto někdy hovoří dnešní lidé. Jaký je význam sousloví „Sodoma a Gomora“? Biblická města Sodoma a Gomora jsou synonymem pro zkaženost, hřích a zvrácené sexuální praktiky. Konkrétně tím může být myšleno místo prostopášnosti a nemravného života, místo, kde se vykonávají sexuální zvrácenosti (skupinový sex, homosexuální styk atd.). Hotová Sodoma a Gomora jsou Gay Pride (LGBT Pride) – průvody oslavující gay, lesbickou, bisexuální a transgender kulturu.

Zkáza Sodomy a Gomory není výmysl
Podle Bible Hospodin nechal zlikvidovat města Sodoma a Gomora, Adma a Cebojim. Příčina byla hanebné chování jeho obyvatel. Zpopelněné pozůstatky měst se dodnes nacházejí oblasti Mrtvého moře.

Doporučený článek k prostudování (info, foto, video): Sodoma a Gomora

„Všechna zem spálená sírou a solí, nic se neseje, nic neraší, ani stéblo trávy na ní neroste – tak přece byla rozvrácena Sodoma a Gomora, Adma a Cebojim, které Hospodin rozvrátil v zuřivém hněvu!“
Bible 21, Deuteronomium 29,22

„A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze.“
Bible 21, Genesis 19,24-25

„Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu.“
Bible 21, Genesis 13,13

„Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků až po starce, všechen lid ze všech stran. „Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?“ volali na Lota. „Vyveď je k nám, ať si jich užijeme!“
Bible 21, Genesis 19, 4-5

„ale spravedlivého Lota, ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků, vysvobodil.“
Bible 21, 2. Petr 2,7