Genderová ideologie je tažení ďábla proti lidem. Jde o spiknutí proti Bohu!

Co je genderová ideologie?
Genderem se stává, chlapec nebo dívka, muž nebo žena, ne na základě toho, jak je biologicky strukturovaný, ale podle toho, jak se zrovna cítí, že je. Ráno se cítí jako muž, večer jako žena… U některých transgenderů je to střídavě po měsících.

Společnost se genderům podřizuje
Britské státní zdravotnictví již několik let financuje změnu pohlaví u dětských pacientů, u kterých se vyskytuje tzv. pohlavní dysforie (porucha pohlavní identity). Tříletá holčička byla přeoperována na chlapce. Šestiletý chlapec byl přeoperován na dívku. Britská vláda zavedla u státních škol „genderové neutrální“ školní uniformy. Kluci budou moci chodit v sukýnkách a holky v kalhotách. Výrobci hraček vyrábějí genderově neutrální panenky. Výjimka není transgenderová panenka s penisem.

Podle výchovného norského protokolu, klukům ve školkách dávají na hraní panenky a holčičkám auta. Rozšiřují se pohádky o dvou princeznách, které se do sebe zamilují, vezmou se a žijí šťastně až do smrti. Na obálce knížky je vidět jejich lesbický polibek. Firmy a státní instituce po celém světě vycházejí vstříc genderům tím, že jim umožňují používat neutrální záchody. Žádostí o chirurgickou změnu pohlaví v Česku roste. Dívky chtějí mít penis, chlapci vagínu. Operativní zákroky vedoucí k přeměně pohlaví jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. V Česku se každoročně pořádá festival Prague Pride, kde se setkávají příslušníci LGBT (zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby) a jejich podporovatelé. Izrael je známý svou vstřícností vůči LGBT komunitě. Do Tel Avivu se každoročně sjíždí LGBT komunita z celého světa, aby se účastnila Tel Aviv Pride. Gender propagují některé neziskovky a politické strany. Nelze nezmínit čím dál větší snahy o prosazení genderové nauky do školek a škol. Takto bych mohl pokračovat dál a dál.

Genderová ideologie je démonická
Genderová ideologie je zvrácenost. Jde o spiknutí, vzpouru proti Bohu! Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, ne jako gendera.

„Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“
Bible 21, Genesis 1,27

Genderová ideologie je spiknutí, jehož cílem je zrušit tradiční rodinu, z dětí vychovat lidi s poruchou pohlavní identity, ideálně homosexuály. Homosexualita je také vzpoura proti Bohu. V současnosti probíhá satanizace společnosti. Skutečnost je taková, že se pomalu ale jistě stáváme  “bezpohlavní” společností. Genderová ideologie často vede k přeoperování pohlaví. Jedná se o nezvratný zásah do fyzické i psychické stránky člověka. Tito lidé nejsou schopni založit rodinu ani v rodině žít. Jde o nešťastné jedince, kteří mají psychické problémy. Výjimkou nejsou myšlenky na sebevraždu. Všechno toto je démonické! Genderová ideologie je ďábelská ideologie, díky které mnoho lidí kráčí po cestě do „pekla“.

Jde o tažení ďábla proti lidem
Genderová ideologie je tažení ďábla proti lidem. Ďábel lidem vsugerovává: „Vyberte si, kým chcete být! Fantazii se meze nekladou!“. Lidé si hrají na bohy. Ďábel vede psychologickou válku, která má vést k zničení budoucí generace. Ďábel ví, že jeho likvidace v ohnivém jezeře se blíží, proto vymýšlí nové způsoby, jak oklamat lidi (dovést je k hříchu).

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Bible 21, Zjevení 12,12

Kristus je cesta k Bohu
Pokud neznáš Boha, vírou přijmi Ježíše Krista do svého nitra. Svěř Mu své problémy a hříchy. On stojí u tvých dveří a klepe!

„Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“
Bible 21, Zjevení 3,20

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.“
Bible 21, Matouš 11,28