Porucha příjmu potravy je duchovní záležitost

Co způsobuje poruchy příjmu potravy? Jak se zbavit mentální anorexie a bulimie?

Porucha příjmu potravy je psychické onemocnění, které může mít více podob:

1. Mentální anorexii (záměrné snižování váhy, které může vést až k úplnému odmítání potravy).  Postihuje převážně dívky a mladé ženy.
2. Bulimii (přejídání a následné vyzvracení potravy). Bývá často pokračováním anorexie.
3. Záchvatovité (nekontrolovatelné) přejídání. Bývá spojeno s nadváhou či obezitou.

Porucha příjmu potravy nepostihuje jen psychiku. Člověk je na tom špatně i po fyzické stránce. Pokud má člověk dlouhodobé problémy s poruchou příjmu potravy, může nastat i smrt!

Lidé trpící poruchou příjmu potravy zpravidla mají psychické problémy: deprese, výčitky, podrážděnost, nesoustředěnost, závratě, strach z tloustnutí, uzavření do sebe, ztráta zájmu o okolí, únava, poruchy spánku atd. Automaticky nastávají také fyzické problémy: řídnutí kostí, zvýšená kazivost zubů, ztráta menstruace a pozdější problémy s plodností, snadný vznik modřin, dehydratace, selhání srdce atd.

Kult štíhlosti
Kult krásy nebylo být vždy hubená až na kost. Mužům se dříve líbila žena plných tvarů. Ďábel a jeho démoni v rámci New Age lidem vsugerovávají (démonická sugesce a manipulace), že štíhlost v současné době znamená úspěch a krásu. Módní průmysl, který je plný vyhublých modelek, podporuje kult štíhlosti. Mnohé mladé dívky se těmto modelkám snaží podobat. Proto jsou mentální anorexií postiženi převážně dívky a mladé ženy. Je potřeb si přiznat, že kult štíhlosti je démonická záležitost.

Porucha příjmu potravy je duchovní záležitost
Většina duševních nemocí  je způsobena démony. Porucha příjmu potravy není výjimka. Lidé trpící poruchou příjmu potravy jsou v mnoha případech démonicky obsazení (parazitace démonem). Tito lidé často slyší hlasy (podobně jako u schizofrenie), které jim přikazují, zakazují, vyhrožují (budeš tlustá, nesmíš jíst…). Démoni takto v lidech vyvolávají pocity viny, lidé trpí méněcenností, mají výčitky, často nastává sebeodsouzení a myšlenky na sebevraždu.

Jak z toho ven?
Nikdy nehledejte pomoc v józe, meditaci, alternativní medicíně (akupunktura, homeopatie atd.)! Všechno toto je démonické! Jediná cesta je Ježíš Kristus, který je nejvyšší autorita nad démony. Pusť do svého života živého Boha! Ježíš Kristus je cesta k Bohu a osvobození od démonů! Více článek Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible 21, Jakub 2,19