Jaký je skutečný význam duhy?

Jaký je skutečný význam duhy, která se světelně klene pod nebeskou klenbou?

Díky lidskému hříchu Bůh vytvořil celosvětovou potopu, která zlikvidovala všechny lidi kromě Noeho a jeho rodiny (zachráněno bylo osm lidí). I když to mnoho lidí považuje za mýtus, stalo se to. Tady vidíme Boha nejen milujícího, ale také trestajícího.

„Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh Noemovi řekl: „Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí.“
Bible 21, Genesis 6,11-13

Když Božím řízením voda opadla, Bůh slíbil, že zemi už nikdy nepostihne globální potopa. Duha je důkazem platnosti slibu, který dal Bůh Noemovi i jeho rodině, a jejich prostřednictvím i každému z nás. Vždycky, když na obloze objeví duha, můžeme si připomenout platnost a spolehlivost Bible.  Vždycky, když na obloze objeví duha, můžeme si připomenout Stálého Boha, na kterého se můžete vždycky a ve všem spolehnout. Vždycky, když na obloze objeví duha, můžeme si připomenout Boha, který je pánem nad životem i smrtí.

„Ploďte se tedy a množte se, ať se vámi jen hemží zem, takto se na ní rozmnožte!“. Potom Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: „Hle, já uzavírám smlouvu s vámi, s vaším budoucím semenem i s každou živou bytostí, jež je s vámi – s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří – se vším živým, co vyšlo z archy. Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.
Tehdy Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostí, jež je s vámi, pro všechna příští pokolení: Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblaky a v oblacích se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a už nikdy nepřijde záplava vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo. Když se v oblacích ukáže duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi.“
Bůh Noemovi řekl: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem na zemi.“
Bible 21, Genesis 9,7-17

Jaký význam duha nemá?
Ďábel se všemožně snaží kopírovat, napodobovat a zesměšňovat Boha. Ďábel je vrah a zloděj, který uloupil duhu a dal jí  komunitě gayů a leseb. Od 70. let 20. století je duhová vlajka univerzálním gay a lesbickým symbolem. V současnosti je duhová vlajka symbol LGBT hnutí. V Izraeli, kde se pořádají zvrácené pochody kopírující Sodomu a Gomoru, dokonce vidíme na duhové vlajce hexagram – okultní symbol, kterému se falešně říká Davidova hvězda.