O mrtvých jen dobré, říká se

„O mrtvých jen dobré“  říká jedno latinské rčení. Je dost neuvěřitelné, že někteří lidé toto rčení aplikují ve svém životě. Tito lidé učelově zamlčují pravdu o mrtvých lidech a vědomě o nich šíří nepravdy. Tito lidé jsou chyceni do pasti, kterou na ně nastražil ďábel. Je také potřeba si uvědomit, že polopravda ve finále je nepravda (lež). Pozor, Bible říká, že lháři, pokud nebudou činit pokání, skončí v ohnivém jezeře!

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible 21, Zjevení 21,8

Vemte si, kdyby se o nějakém zemřelém člověku, který páchal velké zlo, říkalo pouze to pozitivní a zamlčovalo by se to negativní. Například Hitler by byl veleben za to, že nastartoval německou ekonomiku, dal lidem práci, sociální jistoty a zamlčovala by se jeho válečná zločinnost. To by bylo pochopitelně špatně.

Není pochyb o tom, že zmíněné latinské rčení, které vyzývá lidi ke lži a manipulaci (k hříchu), je opak toho, co nám říká Bible. Křesťan má žít v pravdě, milovat pravdu a v pravdě stát.

Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.“
Překlad 21.století, Koloským 3,9-10

Pozor na různá světská rčení, přísloví, pověry, které mají za úkol člověka dostat do hříchu!