Pokud byla celosvětová potopa, kde se vzalo tolik vody?

Mnoho dnešních lidí tvrdí, že pro biblickou potopu neexistují žádné důkazy. Pokud v ní někdo věří, je považován za „nenormálního“. Pravda je taková, že celosvětová potopa byla. Bůh se rozhodl zničit tehdejší lidskou společnost, protože byla zkažená a plná násilí.

„Noemu bylo šest set let, když nastala potopa, vody na zemi.“
ČSP, Genesis 7,6

Země před potopou měla s největší pravděpodobností zcela jinou podobu. Do potopy nepršelo.

„Bůh učinil zemi a nebesa, na zemi ještě nebylo žádné polní křoví ani ještě nevzcházela žádná polní zeleň, protože Hospodin Bůh nesesílal na zemi déšť a nebyl člověk, aby zemi obdělával, ale pramen vystupoval ze země a zavlažoval celý zemský povrch.
ČSP, Genesis 2,4-6

Kde se vzalo tolik vody na potopu? Z podzemní vody. Velké množství vody také bylo ukryto kdesi v nebeské klenbě, ve které jsou průduchy (uzavíratelné otvory). Když se Bůh rozhodl vykonat soud nad lidmi, nechal průduchy uvolnit a voda se valila v podobě deště dolů. Voda se po potopě vytratila do nových oceánů.

„I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. (…) V šestistém roce života Noeho, ve druhém měsíci v sedmnáctém dni měsíce v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské průduchy. “
ČSP, Genesis 1,6-7, 11

„Bůh však pamatoval na Noeho, na všechnu zvěř i na všechen dobytek, který byl s ním v arše, a Bůh nechal nad zemí vanout vítr a vody opadaly. Prameny hlubiny a nebeské průduchy byly zacpány a déšť z nebe byl zadržen. A voda ze země postupně a vytrvale ustupovala, takže po sto padesáti dnech vody ubylo a v sedmém měsíci sedmnáctého dne měsíce archa spočinula na pohoří Araratu.“
ČSP, Genesis 8,1-4