Existuje „něco“ mezi Nebem a Zemí?

Řada nevěřících lidí si klade otázku: Existuje „něco“ mezi Nebem a Zemí? Už to samo o sobě je dobrá zpráva, neboť nevěřící hovoří o přítomnosti Nebe a tím pádem o Bohu Stvořiteli. Je samozřejmě otázka, zda si tito lidé uvědomují, co vlastně říkají.

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“
Bible 21, Genesis 1,1

Na zmíněnou otázku se nabízí odpověď, že mezi Nebem a Zemí žijí lidé a zvířata, létají letadla… Lidé ale spíše touto otázkou myslí, zda má člověk víru v duchovno (nadpřirozeno, v duchovní svět). Co se týče víry v duchovno, tak na něj věří docela dost dnešních lidí. Kdo věří v karmu, věří v duchovno. Kdo věří v horoskopy, věří v duchovno. Kdo věří v homeopatii, věří v duchovno. Kdo medituje, ať chce nebo ne, je vtažen do duchovního světa. Pravda o těchto věcech je taková, že za nimi stojí zlé bytosti z duchovního světa, kteří se nazývají démoni. Démoni jsou arcilháři a manipulátoři, kteří se vydávají za: mimozemské bytosti v UFO, duchy zemřelých lidí během rituálu vyvolávání duchů (spiritismus), Marii

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15

V Nebi a všude na Zemi je Bůh Stvořitel, který všechno stvořil a udržuje. Bůh Stvořitel je skutečný vlastník Nebe a Země (všeho stvoření). Bůh Stvořitel je skrze Ducha Svatého všudypřítomný a všeprostupující. Neexistuje jediné místo, kde by Bůh nebyl přítomen. Díky tomu není podstatná otázka „Existuje „něco“ mezi Nebem a Zemí?“

Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Bible 21, Židům 4,13

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Bible 21, Žalm 139,7-8