Zjevení Marie v Medugorje

Zjevení Marie přitahují pozornost lidí po celém světě. Místa, kde k nim došlo, se stala magnetem přitahující věřící i nevěřící, hledačů kuriozit a lovců vizí, kteří spěchají do každého místa, kde lidé dostávají údajné poselství připisované Marii. Jedním takovým místem je malá odlehlá vesnice v horách Bosny a Hercegoviny zvaná Medugorje. V červnu 1981 šest dětí prohlásilo, že na místním kopci, který se nazývá Srnica, se jim zjevila Marie. Podle těchto dětí šlo o světelnou siluetu vznášející se přibližně 30 cm nad zemí. Jedna dívka se siluety zeptala, kdo je a jak se jmenuje. Silueta jí prý odpověděla: „Já jsem blahoslavená Panna Maria“. Na základě této a dalších událostí se místo změnilo v posvátné poutní místo. Jelikož se událost konala v komunistické zemi, začalo pronásledování vizionářů, rodičů, rodin, farníků, kněží i poutníků. Zúčastnění prošli policejním výslechem, psychiatrickými vyšetřeními. Správce farnosti páter Jozo Zovko byl měsíc po zjevení zatčen a odsouzen na 3,5 roku vězení.

Medugorje dnes
V současnosti je to tak, že se údajná Marie se šestici vizionářům, dnes už dospělým (podle jejich tvrzení), dodnes zjevuje a předává jim poselství. Tato poselství jsou vždy pokojná, někdy i logická a pravdivá. Tady vidíme chytrost ďábla!

„Drahé děti, tento milostiplný den vás vybízím k lásce. Dítka, Bůh vás má nesmírně rád a proto, dítka, plní důvěry, nehledíc nazpět a bezestrachu, v plnosti mu odevzdejte svá srdce, aby je Bůh naplnil svojí láskou. Nebojte se věřit Jeho lásce a milosrdenství, protože je Jeho láska silnější než všechny vaše slabosti a strach. Proto, děti moje, plni lásky ve svých srdcích důvěřujte Ježíšovi a řekněte mu svoje Ano, protože On je jediná cesta, která vás vede k věčnému Otci.“
Poselství z 25. prosince 2018

Ďábel s oblibou míchá pravdu ze lží, což má člověka dovést na scestí. To vidíme v následujícím poselství, kdy jsou lidé učeni k modlářství, ke komunikaci s božstvem:

„Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste se modlily na moje úmysly, abych vám pomohla. Dítka, modlete se růženec a uvažujte o tajemstvích růžence, protože i vy ve svém životě procházíte skrze radosti a žalosti.“
Poselství z 25. září 2019

K dnešní Medugorji musím dodat, že celá vesnice je místo pouti. Vydělat na Marii se tady snaží snad všichni. Celé město je zaplaveno neuvěřitelným množstvím tretek a předražených pseudosuvenýrů (přívěsky a sošky Marie, kříže s ukřižovaným Kristem apod.).

Medugorje – socha (modla)
Medugorje – obchod

Jaká je pravda?
Existuje verze, že šlo o vtip místních dětí, který se vymkl kontrole. To si dokonce myslí i část římských katolíků. Pravda je, že ta poselství byla tak triviální, že si je mohlo vymyslet každé devítileté dítě. Šlo věci, které zná každý. Pak je ale otázka, jak je možné, že tito lidé dodnes údajně dostávají „poselství“. Další věc je, když biskup upozornil jednu z dívek, že je pod přísahou a křivá přísaha je hřích, rychle změnila svou výpověď a přiznala, že tam skupina dětí chodila kouřit.

Pokud skupina dětí hovořila pravdu, šlo o podvod démonů. Démoni mohou dávat lidem různá (falešná) zjevení (vidění), vydávají se za mimozemské bytosti atd. Během spiritistických seancí, kdy lidé „vyvolávají duchy“, dochází ke komunikaci s démony, kteří se vydávají za zemřelé lidi. Zpravidla jde o světelnou iluzi, kterou vytváří démonická moc. Mnohá falešná vidění (a proroctví) vidíme v křesťanském směru Hnutí Víry (Haginovo učení). K falešným zjevením nutno dodat, že démon může dát člověku velmi pokojná zjevení. Démonům jde o to, vytvořit závislost na nějakém rituálu (vtáhnout je do modloslužby nebo jiného hříchu), ve finále na nich samotných.

Závěr
Ať už bylo „zjevení Marie v Medugorje“ špatný vtip, nebo šlo o démonské zjevení a komunikaci s démony, jednalo se o podvod. I současná „zjevení“ a „poselství“ z Medugorje jsou podvod. Marie se totiž nikde zjevovat nemůže, nemůže s nikým komunikovat, protože je to proti křesťanskému učení. Ani to není tak, že se Marie u Boha přimlouvá za lidi. Modlitby k Marii, to je navazování komunikace s božstvem!

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

Nejhorší je důsledek těchto „zjevení“. Na toto místo dodnes proudí davy lidí, kteří tady praktikují děsné modlářství. Co tam dnes vidíme, je oltář ďábla a jeho démonů.

“Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.”
Bible 21, Zjevení 21,8

Značná část lidí, kteří cestují do Medugorje, očekává zesílené duchovní prožitky. Lidé, kteří navštěvují tato místa, dají na pocity, žijí z pocitů. Fascinovaní lidé se tady cítí dobře, možná slyší i hlasy. Pravděpodobně nastává závislost na těchto prožitcích. V extrémních případech to může být tak, že po nějakém čase jim ta zjevení už tolik nedávají, proto chtějí něco dalšího, nějaké další poselství, nového vizionáře. Stará droga už nestačí, stará dávka je jim málo. Lidi se pak ženou od zjevení ke zjevení. Je to závislost (modloslužba). Ti lidé potřebují odvykací program – modlitby k pravému Bohu a pravé pokání (hřích poznat, vyznat ho Bohu a opustit).

„čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Bible 21, 2. Petr 2,19