Podobizny Marie nevyobrazují skutečnou podobu Marie

Vyobrazují obrazy, sošky, medailonky a další předměty, skutečnou podobu Marie? Jak ve skutečnosti Marie vypadala?

Podobizny Marie
Celá staletí se snaží lidé zpodobňovat Marii, matku Ježíše Krista. Po celém světě lze spatřit obrazy, sošky, medailonky a další předměty, které zpodobňují Marii jako půvabnou mladou ženu. Vidíme také mariánské sloupy, kterým vévodí podobizna Marie. Jenže Bible nám nepopisuje, jak Marie vypadala. Podobizny Marie, které jsou lidem předkládány, jsou dílem lidské fantazie. Některé podobizny Marie mají zobrazovat podobu, na kterém vypadala jako při zjevení (Međugorje, Garabandal). Co se týče těchto zjevení, jde o dílo démonů.

Jde o modloslužebné předměty
Římští katolíci často používají zmíněné předměty k navazování kontaktu s Marií (modlitby k Marii). V tomto případě jde o modloslužebné předměty. Každý modloslužebný předmět je ve své podstatě démonský předmět. Je potřeba si uvědomit fakt, že Marie nebyla nanebevzatá, nepřimlouvá se u Boha za lidi. Římští katolíci, pokud se snaží navazovat kontakt s Marií (nebo jinou zemřelou osobou), vykonávají „křesťanský spiritismus“. Každá forma spiritismu je ve finále navazování kontaktu s démony. Lidé, kteří navazují kontakt s démony, následně zažívají démonický útlak, dokonce může dojít k posedlosti démonem.

s