Římsko-katolická církev

Je skutečně Římsko-katolická církev jedinou pravou církví? Nevyučuje se tam falešné evangelium? Není v této církvi modlářství? Odpovím vám pravdivě na všechny tyto otázky. Římsko-katolická církev Římsko-katolická církev je označována za největší křesťanskou organizaci na světě. V čele této církve […]

Číst více

Klanění se obrazům a sochám

Je klanění se obrazům, sochám a dalším náboženským předmětům v něčem závadné? Mohou tyto předměty sloužit jako prostředník k modlitbě? Klanění se obrazům, sochám V římském katolicismu vidíme klanění, poklekávání a uctívání náboženských předmětů (obrazy, sochy, medailonky, růženec…). V některých […]

Číst více

Podobizny Marie nevyobrazují skutečnou podobu Marie

Vyobrazují obrazy, sošky, medailonky a další předměty, skutečnou podobu Marie? Jak ve skutečnosti Marie vypadala? Podobizny Marie Celá staletí se snaží lidé zpodobňovat Marii, matku Ježíše Krista. Po celém světě lze spatřit obrazy, sošky, medailonky a další předměty, které zpodobňují […]

Číst více

Ježíšovu matku Marii nelze nazývat pannou

Věčné panenství Marie Věčné panenství Marie je učení Římsko-katolické církve, podle něhož byla Maria, matka Ježíše Krista, pannou před Kristovým narozením, během něj i po něm – pannou navždy. „Maria zůstala „pannou, když počala svého Syna, pannou, když ho porodila, […]

Číst více

Marie nebyla bezhříšná

Byla Marie bezhříšná? Je učení Římsko-katolické církve o Marii pravé? Bezhříšná Marie v Katechismu Učení Římsko-katolické církve říká, že Marie, matka Ježíše Krista, byla bezhříšnou a byla vzata do Nebe, kde se přimlouvá za lidi. „Otcové východní tradice nazývají Boží […]

Číst více

Nanebevzetí Marie je podvod!

Byla Marie vzata do Nebe? Přimlouvá se Marie v Nebi za lidi? Mají se křesťané k Marii modlit? Nanebevzetí Marie v Katechismu Katechismus Římsko-katolické církve obsahuje dogma o nanebevzetí Marie (pozemské matky Ježíše Krista), která se v Nebi za lidi […]

Číst více

Královna nebes

Královna nebes Podle nauky Římsko-katolické církve, byla Ježíšova matka Marie vzata do Nebe a nemusí čekat jako ostatní zemřelí křesťané na vzkříšení, které nastane až na konci věků. Marie se prý v oslaveném těle v Nebi přimlouvá za lidi. Římští […]

Číst více
1 2