Mariánský sloup na Staroměstském náměstí – sloup démonů

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze je replika původního pískovcového raně barokního mariánského sloupu strženého krátce po vzniku Československa. Na sloupu je umístěna socha smyšlené podobizny Panny Marie (matky Ježíše Krista), vytvořená sochařem Petrem Váňou dle poškozeného originálu. Oproti původnímu dílu nejsou na podstavci sloupu sochy andělů bojujících se symboly zla.

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí – sloup démonů
Původně měl být Mariánský sloup na Staroměstském náměstí vyjádřením díků a vděčnosti Panně Marii, která údajně zachránila Prahu před Švédy. Toto je samozřejmě nesmysl (démonský podvod). Ať už původní, tak i ten současný Mariánský sloup, je strašnou ohavností spojenou se satanem a jeho démony. Marie je totiž Římsko-katolickou církví považována za božskou osobu! Katolíci často vykonávají modlitby k Marii (a andělům), což je otřesná modloslužba a okultismus (spolupráce s démony). Modlitby k zemřelému člověku lze považovat za tzv. křesťanský spiritismus. Tento druh okultismu,  katolíci vykonávají nejen v domácnostech, kostelích a chrámech, ale přímo pod Mariánský sloupem na Staroměstském náměstí! Na Staroměstském náměstí v Praze se tak pořádají démonské obřady, uctívají se tady démoni! Stejně jako Zoo Praha, je Staroměstské náměstí místo, které je zasvěcené démonům, resp. teritoriálním démonům (démon Mariánského kultu). Místem teritoriálních démonů jsou často místa, kde se nachází sochy, ke kterým lidé hovoří (k mrtvým lidem).

Mariánský kult
Římsko-katolická církev je známa Mariánským kultem, který by šlo přesněji označit za „démonský kult“. Je potřeba si uvědomit, že za Mariánským kultem stojí démoni! Římsko-katolická církev učí, že Marie je v Nebi a přimlouvá se za lidi. Pravda je taková, že Marie je mrtvá, čeká na vzkříšení a uchvácení do Nebe, jako mnoho dalších zemřelých křesťanů. Učení o Marii v Nebi, která se přimlouvá za lidi, nemá biblický základ. Jde o učení démonů! Je potřeba si uvědomit, že Ježíš Kristus je jediným vzkříšeným v Nebi a všichni ostatní ho budou následovat až při jeho druhém příchodu, který je otázkou budoucnosti. Marie není prostřednicí mezi lidmi a Kristem!

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“
Bible 21, Římanům 8,34

„Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi.“
Bible 21, 1.Korintským 15,22-23

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.“
Bible 21, 1.Timoteus 2,5-6