Papež a hřích rouhání

Papež je nejvyšším představitelem hierarchie Římsko-katolické církve a biskupem města Říma. Podle římsko-katolického učení je papež zástupcem (náměstkem) Ježíše Krista na Zemi a nástupcem apoštola Petra a je neodvolatelný. Současný papež František byl zvolen na konkláve (shromáždění kardinálů volící papeže) v březnu 2013 poté, co v únoru 2013 odstoupil jeho předchůdce Benedikt XVI.

Falešný křesťanství směr plný hříchu
Není pochyb o tom, že římský katolicismus je falešný „křesťanský“ směr, který podporuje kult Marie a různých „svatých“, kult neživých předmětů, falešnou ekumenu, okultisty a jejich pohanské rituály… Všechno toto je hříšné jednání a zároveň uctívání ďábla a jeho démonů!

Vrcholem všeho hříchu je, že papež František, stejně jako jeho předchůdci, se prohlašuje za zástupce Ježíše Krista na Zemi a nechá říkat Svatý otec. Toto je ukázkový příklad hříchu rouhání (biblický význam rouhání), neboť se neprávem přivlastnil titul „Otec“ , který patří jen Bohu Otci!

„Vy si ale nenechte říkat ‚rabbi‘, protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři. A nikoho si na zemi nenazývejte ‚otcem‘, protože máte jediného Otce, který je v nebi. Také si nenechte říkat ‚vůdcové‘, protože máte jediného Vůdce, Mesiáše. Kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.“
Bible 21, Matouš 23,8-12

Od učení římského katolicismu určitě ruce pryč, neboť se jedná o učení démonů, které je spojené s antikristovstvým, modloslužbou a okultismem. Nazývejme hřích hříchem  a nedělejme z hříšníků oběti. Mějte však na mysli, že nebojujeme proti lidem…

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible 21, Efeským 6,12