Matka příroda

Někteří nevěřící lidé nazývají přírodu jako Matku přírodu. Podle vědců Matka příroda má tady být více než 4,5 miliardy let. Matka příroda je prý připravena se vyvíjet. Matka příroda má mít pod správou všechny přírodní síly, půdu, pralesy, oceány, vody, zvířata…

Matka příroda souvisí s řeckou mytologií
Nevěřící lidé si často neuvědomují, že název Matka příroda souvisí s řeckou mytologií a má duchovní význam. V řeckých mystériích je Matka příroda nazývána jako Gaia. Gaia nepředstavuje pouze doslovnou, fyzickou Zemi, ale také všechny přírodní síly, které mají dávat život všemu živému. Gaia představuje nadpřirozenou inteligentní přírodu (sílu), která je nesmírně složitá, velmi krásná a někdy i děsivá. Matka příroda má být nadpřirozená síla, která je daleko za hranicemi lidského chápání.

Pohanský oltář, kterému vévodí Gaia

Matka příroda neexistuje!
Než někdo začne hovořit o Matce přírodě, měl by si nejprve zjistit, co ve skutečnosti znamená „Matka příroda“. Pravda je taková, že žádná Matka příroda neexistuje! Pravda je taková, že jde o podvod démonů! Řecká mystéria jsou plná zavádějících bludů, falešných bohů a okultismu! Řecká mystéria jsou lži a učení démonů. Podobně je na tom dnešní věda, která ve velkém rozsahu hlásá bludy, které následně zasťiňují stvoření. Pravda o Zemi a přírodě je taková, že vše stvořil Bůh Stvořitel, který je Pánem (vlastníkem) všeho stvoření (lidí, zvířat, přírody). O přírodě lze hovořit jako o Božím stvoření, které vytvořil a udržuje biblický Bůh.

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.“
Bible 21, Genesis 1,1

„Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.“
Bible 21, Židům 3,4

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible 21, Skutky 17,24-27

Neznáš Boha? Jdi do přírody!

„Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.“
Bible 21, Římanům 1,19-20