Potopil Titanic Bůh?

Psal se rok 1912. „Ani Bůh nemůže potopit tuto loď,“ prohlásilo belfastské loďařství Harland & Wolff, když Titanic vyplouval z loděnice. Několik dnů „nepotopitelná loď“ plula ledovým Atlantikem. Jednou po půlnoci narazila do ledové kry, nastala panika, slzy a křik, zoufalost… Marně Titanic vysílal telegrafické zprávy. Přibližně ve 02:20 zmizel pod hladinou a s ním většina pasažérů. Tak skončila „nepotopitelná loď“

Co z této tragické události plyne? Bohu se nikdo vysmívat nebude! Místo pokorné modlitby pro bezproblémovou plavbu zvítězila lidská pýcha. Došlo K drzému prohlášení a zesměšnění Boha. Ďábel rád lidem našeptává: „budete jako Bůh“ (Genesis 3,5).

Boží slovo nám říká, že člověk má k Bohu přistupovat s bázní a pokorou. Kdo tak nečiní, svolává na sebe Boží soud.

„Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Bible 21, Zjevení 14,7

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Bible 21, Jakub 4,6

„Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora.“
Bible 21, Přísloví 11,2

Já osobně považuji potopení Titaniku za zásah Boha.

Pozor, Boží prokletí ohledně Titaniku trvá pořád! To vidíme na letošní havárii ponorky Titan, která zkoumala vrak lodi. Bohu se určitě nelíbí, že je mnoho lidí vrakem lodi doslova fascinováno. Řada lidí má z této hromady šrotu modlu. Co se týče ponorek, potápění, osobně se domnívám, že člověk nemá co dělat pod hladinou vody. Člověk je uzpůsoben k tomu, aby žil na souši, tak to Bůh ustanovil.

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible 21, Zjevení 21,8

Zjišťoval jsem si, jaký význam má název „nepotopitelné lodi“ (Titanic) a ponorky Titan. Jde o odkaz na falešné bohy. Titáni – potomci bohů, symbol moci a síly (řecká mytologie). Už samotné názvy obou zničených plavidel nesou znaky vzpoury vůči Bohu.

Ať se nikdo žádným způsobem nesnaží Bohu vysmívat. Amen.