Ježíš Kristus je „nepotopitelnou lodí“ křesťana

Titanik byl postaven jako „nepotopitelná loď“. Belfastské loďařství Harland & Wolff, které Titanik postavilo,  před jeho první plavbou pyšně prohlásilo (resp. jeho majitelé), že „Ani Bůh nemůže potopit tuto loď“. Titanik se hned při první plavbě 15. dubna 1912, srazil poblíž ostrova New Foundland s plovoucím ledovcem, což mělo katastrofální následky – loď šla ke dnu s více než 1500 pasažéry.

Místo toho, aby tam byla prosba k Bohu „Bože, požehnej to“, byla tam arogance, pýcha, pohrdání Bohem. A také znevážení Boha – že Bůh je omezený a nemá všechno pod kontrolou! Pýcha už tam byla od počátku, o tom svědčí fakt, že loď byla vybavená záchrannými čluny ani ne pro polovinu lidí na palubě. Od počátku už tam bylo „Ani Bůh nemůže potopit tuto loď“.

„Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.“
ČEP, Galatským 6,7

„Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.“
ČEP, Přísloví 16, 18

Nejsi na tom podobně?
Nejsi na tom podobně jako majitelé Titaniku? Nebuduješ si nějakou svoji „loď“ a spoléháš se přitom na vlastní síly? Myslíš si, že nepotřebuješ Boží pomoc? Pokud si myslíš, že něco zvládneš líp než Bůh, mýlíš se. Přiznej si své slabosti a nedokonalosti. Každý křesťan potřebuje Boží pomoc a vedení. Každý křesťan by se měl hlavně spoléhat na Boha, ne na vlastní síly, protože až přijde „ledovec“, už bude pozdě. Je potřeba myslet na to, že důsledkem naší pýchy může být, nejen náš pád, ale i poškození křesťanského sboru a Ježíše.

Úplně nejhorší je, když pyšně řídí „loď“ správce křesťanského sboru. Nad každým správcem sboru musí být Ježíš! Žádný správce sboru ze sebe nesmí dělat boha. Správce sboru lze připodobnit ke kapitánovi lodi, na kterého spoléhají pasažéři. Na správce sboru se do určité míry spoléhají Boží děti. Proto by se každý správce sboru, měl nechat nech vést Ježíšem, který mu ukazuje tu správnou cestu.

Ježíš Kristus je naší nepotopitelnou lodí, ne peníze, majetek, dovednosti, zkušenosti…

Amen.