Odvádění duší zemřelých

Co se děje s duší po smrti? Je možné, že nás navštěvují duše zemřelých? Lze odvádět duší zemřelých?

Duše zemřelých
Někteří lidé věří, že některé duše zemřelých bloudí po tomto světě a nemohou dál do světa mrtvých. Jde o duše, které mají tady něco nedořešené. Některé duše se prý nechtějí odpoutat od milovaných a pozůstalých. Může jít také o lidi, kteří zemřeli náhle při nehodě, byli zavražděni, nebo příliš lpěli na majetku.

Existuje teorie, že se duše mohou za určitých okolností tzv. přivtělovat. To znamená, že mohou proniknout do fyzického těla a ovlivňovat myšlení, případně funkce organismu.

Duše zemřelých se mají vyskytovat ve stupňovité dimenzi, která je nejpodobnější té naší dimenzi. Tyto duše nelze vidět, ale mohou se nějak projevovat a lze „cítit“ jejich přítomnost.

Odvádění duší
Duše prý lze tzv. odvádět (i přivtělené duše). Jak se odvádějí duše? Prý záleží na konkrétní situaci a konkrétní duši. Odvádění duší se zpravidla provádí pomocí světelného sloupu. Když do něho duše vstoupí, odejde do světa mrtvých. Odvádění duší lze také provádět pomocí navazování kontaktu s duší. Někteří lidé pomocí intuitivních smyslů s dušemi rozmlouvají v naší dimenzi a pomáhají jim odejít. Odvádět duše lze prý také při astrálním cestování. Člověk tímto způsobem navštíví jejich dimenzi a pomáhají jim z této pozice odejít.

Odvádění duší zemřelých je podvod!
Odvádění duší je okultismus a zároveň hra démonů. Démoni lidi rádi lidi klamou různými způsoby. Démoni se vydávají za duše a různé duchy. Například během spiritistických seancí se démoni maskují za „duchy zemřelých“.

Doporučený článek k prostudování: Je spiritismus podvod?

Biblická pravda je taková, že žádný zemřelý člověk, duše zemřelého člověka, se na tomto světě nikde nemůže projevovat, zjevovat ani přivtělovat. Duše člověka jde po pozemské smrti člověka do duchovní říše, která se nazývá „šeol“ (hebrejsky) nebo „hádes“ (řecky), nebo také „hrob“, „podsvětí“… Zde jsou pro den vzkříšení „uloženy“ duše spasených i duše nespasených.

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

„Mrtví nevzpomínají na tebe, Hospodine, a v hrobě kdo tě bude oslavovat?“
Bible 21, Žalmy 6,6

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible 21, Žalm 115,17

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!“
Bible 21, Kazatel 9,10

„Všechno, co se ti naskytne udělat, dělej celou svou silou, protože není žádná činnost ani úmysl ani poznání ani moudrost v podsvětí, kam odcházíš.“
ČSP, Kazatel 9,10

„Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.“
Bible 21, Skutky 24,13-14