Mučí démoni v „pekle“ hříšníky?

Někteří křesťané učí ostatní křesťany, že pod zemí existuje duchovní prostor, kde žijí démoni společně se zemřelými lidmi (hříšníky), kteří tam jsou v obnovených funkčních tělech (po pozemské smrti ihned dostávají nová těla). Démoni tam mají tyto lidi psychicky a fyzicky týrat. Lidé tady údajně hoří v ohnivém jezeře, které nikdy nevyhasíná. Kanibalové jsou nuceni pořád dokola pojídat své tělo, které jim znovu a znovu dorůstá. Alkoholici jsou nuceni pít kyselinu a jejich těla následně explodují. Taková svědectví dávají křesťané, kterým údajný Ježíš ukázal prostory „pekla“.

Ilustrační foto

Jde o falešné učení a vidění
Bible říká, že si má křesťan všechno prověřovat. Prověřujeme především Božím Duchem a Božím slovem. Píše se někde v Bibli, že člověk, který celý život odmítal Pána Ježíše Krista, jde okamžitě (před vzkříšením a finálním soudem) po své pozemské smrti v obnoveném těle na mučidla k démonům? Nic takového Bible ani nenaznačuje! To, že jsou v „bezedné propasti“ (Lukáš 8,31) uvězněni nějací démoni, to ještě neznamená, že tam jsou společně se zemřelými lidmi a vykonávají nad nimi trest!

Pláč a skřípění zubů bude!
Až po vzkříšení a finálním soudu bude „pláč a skřípění zubů“! Když člověk zemře (nevěřící i věřící), jeho duše jde do duchovní prostoru, který se nazývá „šeol“ (hebrejsky) a „hádes“ (řecky), nebo také hrob, podsvětí. V tomto prostoru jsou odděleně (propastí) „uloženy“ duše věrných i svévolníků až do vzkříšení. Ježíš byl v době mezi svou smrtí a vzkříšením v šeolu/hádesu, ne v „pekle“.

„Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Bible 21, Matouš 13,49-50

V ohnivé peci (jezeře) skončí svévolníci, přisluhovači a následovníci ďábla. Skončí tam také ďábel a jeho démoni. Ohnivé jezero znamená naprostý zánik antikristů, ne věčná muka.

„Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt.“
Bible 21, Zjevení 20,14

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible 21, Zjevení 21,8