Kameny z Nebe

Média na nás chrlí informace o tom, že na Zemi ze shůry padají kameny. Podle vědců tyto kameny padají bez příčiny. Odkud tyto kameny padají? Je to od biblického Boha z Nebe. Důvod? Může jít o připomenutí, že Bůh existuje a je živý. Může jít také o „trest shůry“ (Boží soud). Je potřeba si uvědomit, že Bůh všechno na Nebi i na Zemi stvořil, řídí, udržuje, kontroluje a prostupuje (proniká vším). Pokud se někde ve stvoření něco děje, Bůh o tom ví a je přímo u toho (proniká tím).

Kameny z Nebe jsou biblické
V Bibli stojí, že Hospodin vrhal na lidi velké kameny z Nebe – Bůh likvidoval Boží nepřátele kamenným krupobitím:

„A Hospodin Jozuovi řekl: Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do ruky, nikdo z nich před tebou neobstojí. Jozue k nim přišel náhle; celou noc táhl z Gilgálu. Hospodin je přivedl před Izraelem do zmatku a pobil je v Gibeónu velkou porážkou. Pronásledoval je směrem ke svahu u Bétchorónu a pobíjel je až do Azeky a Makedy. I stalo se při jejich útěku před Izraelem, když byli na svahu u Bétchorónu, že na ně Hospodin svrhl z nebes velké kameny až do Azeky, a umírali. Těch, kteří zemřeli prostřednictvím kamenného krupobití, bylo více než těch, jež zabili synové Izraele mečem.“
ČSP, Jozue 10,8-11

Nešlo o nějaký přírodní úkaz, např. projev sopečné činnosti? Rozhodně ne. Šlo o Boží záměr a moc, neboť kameny směřovali výhradně na Boží nepřátele. V Bibli jasně stojí, že to bylo od Boha z Nebe. Podobně to bylo se Sodomou a Gomorou. V rámci Božího soudu, Bůh z Nebe chrlil na Sodomu a Gomoru  síru a oheň.

„Hospodin řekl: Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký.“
Bible 21, Genesis 4,20

„A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe.“
Bible 21, Genesis 19,24