Duch natočený v Česku. Jde o satanův podvod!

Před jízdou autem prý pana Miroslava Bejčka varoval duch zemřelého řidiče. Pan Bejček ducha natočil. Experti jsou přesvědčeni, že video není nijak upravované. Prý se jedná o reziduální strašení. Dá se tomu věřit?

Video: Opravdu natočil ducha?

Pan Bejček může hovořit pravdu. Pokud to tak je, jde o satanův podvod! Je poměrně běžné, že se např. při spiritistických seancích zjevují „duchové zemřelých“ a komunikují s živými lidmi. Ovšem před těmito „duchy“ Bible varuje! Jsou to totiž démoničtí duchové.

„Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení.“
Bible, Zjevení 16, 14

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible, 2. Korintským 11,14

Žádná duše zemřelého člověka se na tomto světě nikde zjevovat nemůže. Bible:

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible, Kazatel 9,5-6

„Mrtví nevzpomínají na tebe, Hospodine, a v hrobě kdo tě bude oslavovat?“
Bible, Žalmy 6,6

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible, Žalm 115,17

Kde je tedy člověk po své pozemské smrti?
V „hrobě“.

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!“
Bible, Kazatel 9,10

Jde o duchovní říši, která se nazývá „šeol“ (hebrejsky) nebo „hádes“ (řecky), nebo také „hrob“, „podsvětí“… Zde jsou pro den vzkříšení „uloženy“ duše hříšníků i křesťanů.

„Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.“
Bible, Skutky 24,13-14

Toto místo je rozdělené („velikou propastí“) na dvě části – část pro spasené a část pro ztracené.

„Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli.“
Bible, Lukáš 16,26