Duch natočený v Česku. Jde o satanův podvod!

Duch zemřelého řidiče?
Před jízdou autem prý pana Miroslava Bejčka varoval duch zemřelého řidiče. Pan Bejček ducha natočil. Experti jsou přesvědčeni, že video není nijak upravované. Prý se jedná o reziduální strašení. Dá se tomu věřit?

Video: Opravdu natočil ducha?

Pan Bejček může hovořit pravdu. Pokud hovoří pravdu, jde o démonický podvod! Něco podobného se děje během spiritistických seancích, kdy se zjevují „duchové zemřelých“ a komunikují s živými lidmi. Démoničtí duchové se maskují za „duchy zemřelých“.

Doporučený článek k prostudování: Je spiritismus podvod?

„Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení.“
Bible 21, Zjevení 16, 14

Žádný zemřelý člověk, duše zemřelého člověka, se na tomto světě nikde zjevovat nemůže!

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

„Mrtví nevzpomínají na tebe, Hospodine, a v hrobě kdo tě bude oslavovat?“
Bible 21, Žalmy 6,6

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible 21, Žalm 115,17

Kde je tedy člověk, když zemře?
V „hrobě“.

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil – vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl, moudrost i vědění!“
Bible 21, Kazatel 9,10

Jde o duchovní říši, která se nazývá „šeol“ (hebrejsky) nebo „hádes“ (řecky), nebo také „hrob“, „podsvětí“… Zde jsou pro den vzkříšení „uloženy“ duše spasených i duše nespasených.

„Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých.“
Bible 21, Skutky 24,13-14