Tel Aviv Pride 2021 – festival kopírující Sodomu a Gomoru

Stát Izrael (izraelská vládní moc) dlouhodobě vyvyšuje a podporuje LGBT komunitu. Práva leseb, gayů, bisexuálů a translidí jsou zde považována za nejpokrokovější na Středním východě i v celé Asii. Stát Izrael láká turisty, nejen na kluby pro LGBT komunitu, ale i na Tel Aviv Pride. Tel Aviv Pride je každoroční týdenní festival konající se v Tel Avivu, jehož středobodem je zábavná šou LGBT komunity. Izraelská vládní moc dohlíží na to, aby se během tohoto festivalu LGBT komunita cítila bezpečně:

„Pochod hrdosti“ gayů, leseb, bisexuálů a transsexuálů se konal už po osmnácté. V ulicích dohlíželo 2 500 policistů a strážců pořádku v civilu. Zatkli celkem 17 osob, včetně dvou mužů, kteří se údajně chystali akci narušit. Jeden z nich měl u sebe nůž.“
Deník Haarec

Tel Aviv Pride 2021
V červnu 2021 proběhl další Tel Aviv Pride, kterého se zúčastnila četná LGBT komunita z celého světa. Telavivský magistrát uvedl, že přehlídka byla největší přehlídkou svého druhu na světě od vypuknutí COVID-19. Letošní událost byla 21. v historii města, poté, co loňský průvod byl zrušen kvůli koronavirové pandemii.

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, o vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!
Bible 21, Izaiáš 5,20

Tel Aviv Pride 2021

Stát Izrael potřebuje naše modlitby a posty!
Nelze přehlédnout, že Tel Aviv Pride jsou nechutné festivaly kopírující Sodomu a Gomoru! Něco takového je pro Boha ohavnost! Smutné je, že se toto děje zrovna v Izraeli. Na těchto průvodech je vidět, že Ježíš přijde brzy.

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Bible 21, Lukáš 17,26-30

Je opravdu velmi smutné, že Izrael láká na takové ohavnosti. Je smutné, že Tel Aviv (hlavní město Státu Izrael) je někdy nazýván „městem hříchu“, neboť během své existence si vysloužil pověst místa zábavy, otevřenosti a sexuální nevázanosti.

Modleme se za izraelskou vládu, která jde silně  proti Bohu, a která podporuje tyto průvody a LGBT komunitu obecně. Vidíme, že tyto průvody mají svá vyhrazená veřejná místa, výzdobu na veřejném prostranství (mj. duhové vlaky – vlajka LGBT hnutí), policejní dozor atd. Modleme se za LGBT komunitu. I ty Bůh miluje a čeká na jejich pokání. I za ně zemřel Pán Ježíš Kristus na Golgotě.

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

Nezapomínejme se též modlit za pozemský Jeruzalém, kde je k vidění otřesná modloslužba, veřejné okultní obřady židovských kabalistů, modloslužebné, prokleté a okultní předměty… Amen.