Satanský rituál na Grammy

Víte o tom, že na letošní ceně Grammy proběhl satanský rituál? Podívejte se na démonické představení zpěváka Sama Smithe a zpěvačky Kim Petras.

Sam Smith, Kim Petras, Grammy
Sam Smith je britský zpěvák, který v roce 2014 veřejně prohlásil, že je gay. V roce 2017 řekl, že je tzv. genderqueer – nebinární identita (anglicky non-binary), též genderqueer (GQ) nebo genderově diverzní/expanzivní. Kim Petras je německá zpěvačka a transžena. Cena Grammy je každoroční ocenění udělované Národní akademií hudebního umění a věd v USA za výjimečné úspěchy v hudebním průmyslu.

Satanský rituál na Grammy
Sam Smith a Kim Petras letos (2023) získali Grammy za nejlepší výkon popového dua/skupiny za píseň „Unholy“ (česky: „Bezbožný“). Co se týče textu, tato píseň oslavuje cizoložnictví (hřích). Kim Petras je první transžena, která tuto cenu kdy získala. Oba přišli na předávání cen v červených šatech, viz. první foto. Jejich vystoupení nápadně připomínalo satanský rituál, oslavu ďábla. Během vystoupení bylo zřetelné „pekelné prostředí“ a také to, že proběhl satanský rituál (se sexuálním podtextem) v osvětleném kruhu (satanisté používají svíce). Ďábelské kostými, množství ohně okolo, rohatý cylindr, symbolika 666… To všechno odkazovalo na ďábla jako reálnou duchovní bytost. Zajímavostí je, že během jejich vystoupení se objevila na televizní obrazovce reklama na Pfizer, mezinárodní farmaceutickou společnost se sídlem v New Yorku, viz. druhé foto (GIF).

Grammy 2023, Kim Petras (vlevo), Sam Smith (uprostřed) a další účinkující
Grammy – reklama na Pfizer
Sam Smith – satanský rituál v kruhu (jako dělají satanisté)
Sam Smith dělá symboliku 666 (odkazuje a uctívá ďábla)
Sam Smith s rohatým cylindrem
Kim Petras tancuje v kleci jako strážkyně pekla, vidíme také tanečnice s bičíky a umělými rohy na hlavě

Video: Sam Smith a Kim Petras, Grammy 2023

Závěr
Žijeme v době, kdy se ďábel neskrývá. Kdo chce, vidí pravdu. Jsme svědky démonických vystoupení a uctívání ďábla na veřejné úrovni. Díky těmto rituálům vidíme reálnost ďábla a jeho démonů. Společnost je však natolik zhypnotizovaná, že to nevidí (nebo nechce vidět). Satanizace společnosti je na samém vrcholu. Dneska vidíme velkou ďáblovu snahu o destrukci tradiční rodiny. Ďábel usiluje o to, aby co nejvíc lidí odmítlo vlastní pohlaví a tradiční rodinu. Vidíme obhajobu LGBT, nastal masivní nárůst pohlavních a sexuálních deviací v podobě LGBTQ procesů… Společnost přijala satanismus a žije podle něj. Společnost přijala podstatu satanismu: Soustřeď se na sebe, dělej, co ty chceš, jak co cítíš, jak v teorii, tak v praxi.

„Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Bible 21, 1. Jan 2,16

Vidíme obrovskou vzpouru vůči Bohu. Vzpoura vůči Bohu nejsou pouze sexuální deviace, ničení tradiční rodiny, ale také vládnutí žen nad muži (feminismus, ženy kazatelky aj.), dávání zvířat na/nad úroveň člověka, atd. Každá vzpoura a neposlušnost vůči Bohu se Bohu příčí!

Elitní satanisté chtějí zničit dílo Boha, proto chtějí vytvořit transsexuální lidské bytosti, chtějí lidem vnutit sexuální deviace, chtějí zničit tradiční rodinu a vyvlastnit děti, chtějí smísit rasy, chtějí ovládnou křesťanské církve lživým duchem a mnoho dalšího. Elitní satanisté chtějí, aby co nejvíc lidí přijalo znamení šelmy – Antikrist, znamení šelmy. Jde o elitářské vládnoucí parazity, kteří účelově vytvářejí falešnou realitu. To sem jim dost dobře daří přes technické vymoženosti (televizi, internet, mobilní telefony…). Elita společnost otupuje, znecitlivuje skrze zábavu, hry, seriály, filmy, přemíru informací (informační zahlcení), strach… O tom jindy.

Bůh je svrchovaně nad nimi! Boží svrchovanost znamená, že ve stvoření se děje pouze to, co Bůh dovolí nebo přikáže. Boží svrchovanost znamená absolutní kontrolu nade vším stvořeným. Nemyslete si, že elitním satanistům všechno jde podle jejich plánu! Bůh dává světu řád, světové řády, ne člověk.

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Bible 21, Žalm 46,11

Modlete se k Bohu! Modlete se a postěte se za to, ať nedochází ke vzpourám vůči Bohu. Modlete se a postěte se za to, ať  nedochází k výše uvedeným satanským rituálům, ať lidé  netíhnou k sexuálním deviacím, ať lidé činí pokání a hledají Boha… Amen.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: Jsme přece jeho rodina.“
Bible 21, Skutky 17,26-28

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.
Bible 21, 2. Petr 3,9

Doporučené články k prostudování:
Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele
Neuvěřitelná satanistická show (otevření Gotthardského tunelu)
Satan v hudebním průmyslu
Olympijské hry jako satanistický obřad
Elektronické hudební festivaly jako okultní a satanistické rituály
Je CERN satanův projekt?