Černá kočka přes cestu přináší smůlu?

Někteří lidé spojují černou kočku s čarodějnictvím a magií, někdy i se samotným ďáblem a černá barva pro ně znamená zánik, smrt. Černá kočka přes cestu přináší smůlu?

Pověra
Jedna z nejrozšířenějších pověr je, že když vám černá kočka přeběhne přes cestu, tak vás v nejbližší době čeká smůla. Opravdu toto může přinést člověku smůlu?

Kde se tato pověra vznikla?
Nejprve se pojďme podívat do hluboké historie. V mnoha hrobkách v Egyptě byly objeveny sošky koček a nebo dokonce mumifikované kočky. Dá se tedy předpokládat, že staří Egypťané věřili, že kočky mohou hrát nějakou roli v jejich posmrtném životě. Kočky byly ve starém Egyptě uctívány jako božstvo a velmi obdivované. Například bohyně Bastet představovala hodnou a laskavou bohyni, která byla ochránkyní.

Bastet, egyptská ochranná bohyně uctívaná v podobě kočky

Pokud se podíváme do současnosti, tak vidíme, že v některých dnešních domácnostech je kočka (nebo jiné zvíře, např. pes) vyvyšována na božskou úroveň! V některých domácnostech je kočka nejdůležitější, nejhýčkanější člen domácnosti. Pozor, dávání zvířete na/nad úroveň člověka, to je proti Bohu, hřích! Takové jednání je ukázkový příklad uctívání božstva (démonů)!

Doporučené články k prostudování: Je zvíře jako tvor rovnocenný člověku? V žádném případě!, Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?

V období inkvizice se věřilo, že černá kočka je pomocnicí čarodějnic. Lidé měli z černých koček strach, protože věřili, že je v nich ukryto zlo. Někteří lidé věřili, že je v černé kočce ukrytý samotný ďábel nebo převtělená čarodějnice. Pokud někdo viděl, že mu přešla kočka přes cestu, tak si dotyčný myslel, že se setkal se samotným ďáblem a to mu přinese neštěstí. Někteří lidé dodnes věří, že když si černá kočka sedne na postel nemocného člověka a zůstane sedět, dotyčný brzy zemře. To je samozřejmě nesmysl.

Kočka přes cestu přináší smůlu?
To samo o sobě určitě ne. Kočka je Boží stvoření a není závadná, ať má jakoukoliv barvu. Problém bývá u lidí – lidé rádi věří tomu, čemu chtějí věřit. Silou podvědomí, sebemanipulací, sugescí si člověk může způsobit určité problémy. To souvisí s magickým myšlením. Když lidé myslí magicky, to miluje ďábel a jeho démoni. Ďábel je velmi potěšen, když člověk myslí magicky, neboť jde pozvánku démonů do života. Díky této pozvánce mají démoni v lidských životech legální právo parazitovat, působit!

Nevěřte pověrám
Nevěřte pověrám, nemyslete magicky, neboť to způsobuje duchovní problémy. Věřte v Pána Ježíše Krista, který je jediná cesta k Bohu.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6