Wicca

Wicca je moderní čarodějnictví, přírodní magie se starověkými kořeny. Wicca čerpá z keltské kultury, pohanství a helénského náboženství. Za zakladatele je považován Gerald Gardner (1884-1964), anglický úředník a okultista. Wicca je nejvíce zastoupená na území USA a Velké Británie. U nás nemá mnoho příznivců. Jedním z ústředních symbolů Wiccy je pentagram v kruhu. Wicca rituály se zpravidla odehrávají v magickém kruhu. V něm se odříkávají modlitby k božstvu a činí kouzla. Časté jsou malé i velké oltáře. Najdeme na nich předměty důležité pro rituály, jako jsou například kniha, hůlka, nůž, svíčky, vonné tyčinky a také symboly a sošky božstev. Wicca uctívá boha a bohyni – rohatého boha a trojjedinou bohyni (v průběhu roku se bohyně mění – panna, matka, stařena). Wiccané slaví během jednoho roku 8 velkých svátků, které se většinou označují jako sabat, a 12 až 13 úplňků obvykle označovaných esbaty.

Wicca rituál

Wicca je zlo!
Wicca je okultismus a uctívání božstva (démonů). Wicca nemá s křesťanstvím nic společného! Wicca je duchovně nebezpečná praktika, kterou Bůh zakazuje. Neuvěřitelné je, že podobné rituály jako je Wicca, se vykonávají přímo ve Vatikánu – Pohanský rituál s papežem Františkem ve Vatikánu!

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!“
Bible 21, Deuteronomium 18,10-12

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.“
Bible 21, 1. Timoteus 4,1