Telekineze

Co je telekineze? Funguje telekineze? Může mít člověk telekinetické schopnosti? Je člověk schopen ovládat na dálku předměty?

Telekineze
Telekineze nebo též psychokineze je činnost, během které je člověk schopen ovládat předměty na dálkou „silou myšlenky“, „silou vůle“. Zpravidla se jedná o nadpřirozené vyvolání pohybu nějakého předmětu. V některých případech se jedná o poničení předmětu, deformaci předmětu (např. ohýbání). V minulosti řada lidí dokázala, že dokáže nadpřirozenou silou pohybovat různými předměty. Jeden Čech dokáže „silou myšlenky“ odpálit harddisk. Rakušan Rudi Schneider (1908–1957) během spiritistické seance dokázal na dálku přemísťovat předměty a tvrdil, že je ve spojení s říší zemřelých osob.

Ilustrační foto

Pravda o telekinezi
Telekineze je magický úkon, okultní technika. Magie je o psychologii, o uvolňování vlastní lidské síly – síly, která je podstatně větší než je ona sama. Mág (člověk, který vykonává magii) používá „sílu myšlenky“, „sílu osobní víry“, „sílu svého já“. Na základě těchto „sil“ člověk zhmotňuje svá přání, vize. V některých případech člověk vedomě povolává nadpřirozené síly k vykonání nějakého úkonu. Magie není nic novodobého, o magii čteme v Bibli:

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.“
Bible 21, Skutky 8,9-11

Telekineze je druh okultismu. Za každým okultismem stojí démonický duch, který člověku „pomáhá“ vykonat něco nadpřirozeného. U telekineze je to manipulace s předměty na dálku. Zmíněný Rudi Schneider používal k manipulaci s předměty na dálku údajné duchy zemřelých osob. Problém je v tom, že žádná duše zemřelého člověka se nikde zjevovat nemůže a už vůbec nemůže nic vykonat. Co se týče spiritistických seancí (vyvolávání duchů), lidem se nezjevují zemřelé osoby, ale démoničtí duchové, kteří věrně dokáží imitovat postavu zemřelé osoby včetně hlasového projevu.

Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!
Bible 21, Deuteronomium 18,10-12

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible 21, Žalm 115,17

Telekinezi se nelze naučit, protože žádný člověk sám o sobě není schopen ovládat na dálku předměty. Pokud se někdo o to pokouší, vykonává magii. Každým magickým úkonem člověk k sobě přivolává démony! Telekineze je pro člověka duchovně nebezpečná technika. Člověk, který tuto techniku vykonává, má duchovní problémy. Může nastat duchovní nepokoj, deprese, strach bez příčiny, dokonce může dojít k posednutí démonem!