Uhranutí, uřknutí

Je možné člověka uhranout pohledem? Lze uhranout malé dítě? Jak se bránit uhranutí?

Uhranutí
Uhranutí, uřknutí, zlý pohled není pouze pověrečná představa spojená se středověkem, s uhranutím se můžeme setkat i v dnešním moderním světě. Uhranutí znamená negativní ovlivnění lidí, zvířat nebo předmětů vizuálním způsobem (zlým, pronikavým, uhrančivým, ale především dlouhým pohledem) pomocí nadpřirozených schopností a energetických vlivů. Lidé, kteří praktikují uhranutí, dokáží odčerpat vaši energii a svou zlou energii vloží do vaší aury nebo čaker, a tím zablokují příjem zdravé energie. Většinou jde o záměrné, plánované jednání. Někteří lidé toto praktikují ze závisti (závidí partnera, úspěch, vizáž atd.). Záměrem uhranutí je poškodit člověka (způsobit neplodnost, nemoc, smrt atd.), zvíře, nějaký předmět, úrodu atd. Některé ženy se snaží uhranout muže – chtějí získat partnera. Jako ochranu před uhranutím někteří lidé používají ochranné amulety, náramky, pozitivní vyznávání, modlitby k Marii, „svatým“ nebo andělům, atd. Někteří lidé vyhledávají duchovní léčbu u okultistů, kteří nabízejí odstraňování špatných energií, snímání aury, ovlivňování čaker apod.

Ilustrační foto

Pravda o uhranutí
Uhranutí, uřknutí je druh okultismu. Kdo praktikuje okultismus, otevírá bránu do démonského světa a démoni následně na tomto člověku parazitují, často ho také zneužívají ke svým účelům. Všichni okultisté jsou pod silným démonským vlivem, dokonce může dojít k posednutí démonem! Mnoho okultistů s démony spolupracuje a slouží jim. Co se týče uhranutí, jde o magii a víru v „pozitivní a negativní energie“. Mágové pracují se „sílou myšlenky“. Je potřeba si uvědomit, že pozitivní energie, pozitivní vibrace, aura, čakry, vyčištění mysli, jsou krycí názvy a povely pro démony. Nic z toho totiž neexistuje.

Doporučený článek k prostudování: Pravda o magii

Funguje uhranutí?
Pokud to Bůh dopustí, funguje to. Nicméně věřím, že křesťan má velkou Boží ochranu! Ne negativní energie, ale démonická moc může oběti způsobit zdravotní a další potíže. Ohroženi jsou lidé, kteří jsou příliš otevření všemu možnému, kteří jsou fascinováni tajemnem, kteří mají víru v různé pověry… Démoni jsou velmi potěšeni, když si lidé kupují různé „ochranné předměty“ a hledají pomoc u okultistů. Kdo hledá pomoc v okultismu, hledá pomoc u ďábla a otevírá se démonickým silám zla. Kdo zlo vyhledává, ten se s ním také setká!

„Protože vítr zasévali, sklidí vichřici.“
Bible 21, Ozeáš 8,7

Existuje pověra, že když maminka jezdí s kočárkem, tak jí může někdo i třeba nevědomky miminko uhranout, dítě je pak neklidné a brečí. Žádné nevědomé uhranutí neexistuje, neboť uhranutí je cílený akt.

Je pravda, že někteří lidé si mohou „uřknutí“ vsugerovat. V těchto případech jde o autosugestivní, psychosomatickou záležitost. Jde především o lidi, kteří nadměrně zkoumají sebe a vyžadují (vynucují) duchovní prožitky a stavy transu.

Mám problémy s uhranutím
Pomůže ti duchovní autorita Ježíše Krista! Víra v Krista láme všechna prokletí, odzbrojuje vlády a mocnosti…

Doporučené články: Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele, Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?

„Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,13-15