Čakry

Co jsou čakry? Existují vůbec čakry?

Čakry
Čakry mají být energetická místa v lidském těle, kterými v kruhu proudí kosmická energie. Podle hinduismu se nachází v lidském těle desítky tisíc čaker, které jsou rozmístěny na různých místech, nicméně hlavních energetických míst má být sedm. Například čakra třetího oka se nachází uprostřed čela a bývá spojována s duchovními silami. Čakry začínají v horní části hlavy a končí v dolní části páteře. Regulují všechny části tělesného systému a ovlivňují vše od emočního zpracování až po odolnost vůči nemocem. Člověk se má zaměřit na to, aby základních sedm čaker bylo otevřených a udržovat je ve vzájemném souladu. Pokud dojde k jejich zablokování, nebo synchronizaci, může to negativně ovlivnit fyzické a psychické zdraví. Problém nastává, když si člověk negativními myšlenkami a činy vytváří nízkovibrační energie, které se usazují v systému čaker, a tím se blokuje funkčnost čaker. Pomocí duchovní meditace, jógy lze prý čakry probudit.

Sedm čaker

Čakry jsou podvod (cesta k démonům)!
Žádné čakry neexistují! Jde o podvod ďábla a jeho démonů, který se nejčastěji vyskytuje v buddhismu, hinduismu, okultismu, esoterice a alternativní medicíně. Stejně jako čakry, neexistuje ani kosmická energie, léčení energií, aura, meridiány, karma… Pokud někdo věří v čakry, léčení reiki apod., otevírá bránu démonům. Démoni pak mají legální právo na tomto člověku parazitovat. Dokonce může nastat posednutí démonem! Duchovně nebezpečné je také cvičit jógu!

Pokud se podíváte na výše uvedený obrázek, který má symbolizovat údajné čakry, na zelené čakře spatříte hexagram. Hexagram je démonský symbol, který se často vyskytuje v okultismu (např. v židovské kabale). Démoni s oblibou dávají podvod před oči lidem. Tím se nám vysmívají.

Jděte za Pravdou
Bible říká, že poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí (Jan 8,32). Pokud máte nějaké problémy, hledejte pomoc u biblického Boha (který rozhodně není žádná energie!), ne u šarlatánů. K Bohu a do Nebe se dostanete přes víru v Ježíše Krista , který je spása, cesta a pravda a život. Více Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Bible 21, Římanům 10,9-11