Aura

Aura je energetické pole, energetická struktura okolo živých organismů (lidí, zvířat a rostlin). Aura má barvy, tvary a vlastnosti. Barva se vždy odvíjí od psychického a fyzického stavu jedince. Například fialová barva je barva napojení na vyšší sféry, barva duchovna a univerzální pravdy. Barevnou vibraci aury lze spatřit skrze soustředění, což souvisí s velkou dávkou trpělivosti.

Aura je démonský podvod
Jde o falešné učení a falešné vidění démonů, které je spojené s viděním barev zejména okolo živých bytostí. Démoni s oblibou dávají lidem falešná vidění, vizuální iluze (aura, channeling, astrální cestování, mariánská zjevení…). V některých případech se jedná o vidění spojená s velmi příjemnými tělesnými pocity. Tyto pocity démon nedává kvůli tomu, že to s člověkem myslí dobře, ale kvůli tomu, že chce klamat, ovládat lidi, odvádět od Boha, nechat se uctívat… Oklamaní lidé, kteří si myslí, že mají vidění aury (nebo jiné nadpřirozené schopnosti), velmi často klamou a manipulují další lidi. Dílo zkázy je dokonané!

Nebezpečí démonického obsazení!
Všechna démonská učení, rituály magie (což je např. zmíněné vidění aury), učení o neviditelných „energiích“, víra v boha jako neosobní „energii“, to všechno vede do klamu, za kterým stojí démoni. Pokud se člověk uchyluje k těmto zlým bytostem, je jen otázkou času, kdy nastane posednutí démonem, které může mít spoustu podob (např. žádaný pocit tajemna)!