Bylinkářství u Babky

Bylinkářství u Babky v Libiši na Mělnicku provozují sestry Lenka Durdíková a Marie Skopcová. Lenka Durdíková tvrdí, že je Mistr Raa-Sheeba, Mistr Reiki, Shamballa a Golden dragoon. V Bylinkářství u Babky pomocí okultních praktik (virgule apod.) míchají bylinné čajové směsi. Prý dokáží odvést duše zemřelých, provádí odpoutání od vztahů, čistí prostory od nežádoucích energií a mnoho dalšího. Také hovoří o šamanských zkušenostech. Více článek Šamanismus je metoda k poznání sebe sama.

Vysvětlení:

Reiki je metoda léčení pomocí energie. Biblická pravda je taková, že reiki je komunikace s démony, zasvěcování démonům. Jedná se o démonský rituál, kdy léčí démon. Více článek Nebezpečí reiki.
Ra-Sheeba má být energie proudící do našeho těla i duše. „Léčení“ probíhá působením na čakry, mění naše elektromagnetické pole… Biblická pravda je taková, že Ra-Sheeba je komunikace s démony. Jedná se o démonský rituál.
Shamballa má být vysokovibrační energie. Tato energie má pomáhat k uzdravení vašeho těla, mysli a duše. Biblická pravda je taková, že Shamballa je komunikace démony.
Šamanismus jsou tajné magické nauky, kterým rozumí pouze zasvěcená osoba, která je považována za čaroděje, věštce, kouzelníka či léčitele. Pojem šaman pochází z tungusštiny a znamená „člověk ovlivněný duchy“. Šamanům jsou připisovány nadpřirozené schopnosti a síly, díky nimž mohou čarovat, věštit, uzdravovat, věštit, předpovídat budoucnost, odvádět duše apod. Biblická pravda je taková, že šamanismus je otevřená komunikace s démony.

Závěr
Bylinky závadné nejsou (pokud nejsou sbírané na Noc čarodějnic – pálení ohňů), ale rituál s virgulí, to už ano (je to spolupráce s démony). Z výše uvedeného je patrné, že v tomto „bylinkářství“ se provádějí démonické rituály, což je děsivé. Takových „bylinkářství“ je v České republice hodně. Dejte na to pozor. Díky těmto rituálům otevíráte cestu démonům do svého života! Stejné nebezpečí na vás číhá i v dalších formách okultismu: psychotronika, kartářky, astrologie, věštění z ruky, jóga, homeopatie, silvova metoda…

„Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“
Bible 21, Deuteronomium 18,10-12

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami…“
Bible 21, 1.Timoteus 4,1