Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic (Noc čarodějnic, Beltin) je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. V tuto noc se na mnoha místech rozhoří vatry a ohně, na nichž se symbolicky upalují čarodějnice. Co se týče dnešního pojetí tohoto rituál, má zpodobňovat upalování údajných čarodějnic, které se provádělo od 15. do 18. století, jak římskou církví, tak i protestantskými vrchnostmi. Toto je falešný význam! Tento rituál má souvislost pohanskými rituály. Z velmi starého pohanského svátku (rituálu) se stal oblíbený lidový zvyk.

Spojení s Kelty
Pokud se podíváme do hluboké minulosti, tato noc byla spojena s magickými úkony a rituály. Magický význam měla pro Kelty. Keltové slavili v tuto dobu svátek zvaný Beltain (svátek ohně). Tento svátek byl spojen s keltským bohem Belenem. Hlavním bodem svátku byl oheň, resp. dva ohně, mezi nimiž procházeli lidé a zvířata, čarodějný oheň měl svojí magickou mocí očistit ode všeho zlého a nečistého a zbavit nemocí. Keltové slavili čtyři hlavní svátky, těmi byly Samhain, Imbolc, Beltain a Lughnasad. Rituály vedli tzv. druidové, což byla velice specifická skupina keltské společnosti. Součásti rituálů tvořili vždy oběti, v některých případech se jednalo o oběti lidské.

Noc okultistů a satanistů
I v současnosti je tato noc spojena s doslovnými magickými úkony a rituály! Okultisté a satanisté se tuto noc scházejí k okultním rituálům spojených se vzýváním temných sil. Pro některé okultisty je to ideální doba pro sběr bylin, které pak mají mít nadpřirozenou moc. Dej si pozor na to, jaké byliny kupuješ! Satanisté pořádají tzv. černou mši, která je základním projevem kultu ďábla.

Ztotožnění s čarodějnictvím
V České republice se 30. dubna pořádá mnoho čarodějnických akcí. Zvány jsou nejen čarodějnice ke společnému čarování a zábavě (doslovná nabídka jednoho pořadatele). Na těchto akcích zpravidla teče alkohol proudem. V některých případech nechybí ani tvrdé drogy. V tento den se někteří lidé oblékají do čarodějnických kostýmů. Zejména děti se oblékají jako čarodějnice, některé z nich se pokouší probudit v sobě magické a čarovné schopnosti. K tomu velmi přispěla série knih a filmů Harry Potter. Kdo se obléká do kostýmu čarodějnice, ať chce nebo ne, ztotožňuje se s čarodějnicemi a čarodějnictvím, propaguje okultismus a otevírá se démonickým silám zla!

S křesťanstvím to nemá nic společného
Pálení čarodějnic nemá s pravým křesťanstvím nic společného! Jde o duchovně nebezpečný rituál, který zavádí k ďáblu a jeho démonům. Z křesťanského hlediska, není možno se takových akcí účastnit!

„Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami?“
Bible 21, 2. Korintským 6,17

„A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů;“
Bible 21, Korintským 10, 20-21

„neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,11

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou!“
Bible 21, 1. Petr 1,14-19